Proiecte de cooperare

Componenta încurajează cooperarea în proiecte transnaţionale între organizații precum teatre, muzee, asociaţii și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universităţi, edituri, galerii, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice etc. din diferite ţări.

Priorități:

 • A. promovarea mobilității transnaționale a artiștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul culturii, precum și încurajarea circulației transnaționale a creațiilor acestora;
 • B. dezvoltarea publicului:  noi modalități de interacțiune cu un public existent, dar și diversificarea publicului, inclusiv prin atragerea de noi categorii; implicarea activă a publicului în activități; expunerea publicului la creații artistice și culturale din alte spații europene;
 • C. consolidarea capacităților: dezvoltarea de competențe și internaționalizarea carierelor, cu scopul de a facilita accesul la oportunități profesionale și de a crea condițiile necesare pentru networking la nivel internațional și circulația transnațională a operelor. Acest lucru se realizează prin:

o   C.1 digitizare programul sprijină proiectele transnaționale care permit actorilor din sectoarele culturale și creative să se adapteze la schimbările digitale și   încurajează utilizarea tehnologiilor digitale de la producție la distribuție și consum;  

o   C.2 noi modele de afaceri – sunt finanțate proiectele transnaționale care îmbunătățesc abilitățile de afaceri ale actorilor din sectoarele culturale și creative, pentru a le permite să înțeleagă mai bine schimbările contextului economic și să găsească noi surse de venituri sau noi modele de management care permit o performanță mai bună cu costuri mai mici;  

o   C.3 educație și formare – sunt sprijinite proiectele transnaționale care oferă participanților oportunitatea de a dobândi noi competențe și de a-și îmbunătăți șansele de angajare. 

     Bugetul aferent acestei linii de finanțare în perioada 2014-2020 este de aproximativ 318 milioane €, reprezentând circa 70% din bugetul Subprogramului Cultura.

Tipuri de proiecte:

Proiectele finanțate pot avea o durată maximă de 48 de luni. Acestea pot fi  proiecte de mai mică amploare sau de mai mare amploare, astfel: 

 • proiecte de mai mică amploare: implică operatori din minimum 3 țări eligibile (1 lider și 2 parteneri) și pot primi un grant de maximum 200.000 € (60% din bugetul total eligibil);
 • proiecte de mai mare amploare: implică operatori din minimum 6 țări eligibile (1 lider și 5 parteneri) și pot primi un grant de maximum 2 milioane € (50% din bugetul total eligibil).

Eligibilitate:

Pot solicita finanțare toți operatorii din sectoarele culturale și creative (organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private) care au cel puțin 2 ani de existență juridică. Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.

Pot fi implicați în proiecte operatorii din următoarele țări:

 • statele membre UE;
 • țările candidate și potențial candidate UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia);
 • țările din Spațiul Economic European (Islanda, Norvegia);
 • Elveția;
 • țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, cu condiţia semnării unor acorduri de participare la Programul Europa Creativă: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina, Algeria, Egipt, Moroc, Tunisia, Iordania, Liban, Libia, Teritoriul Palestinian, Siria, Israel. 

Atenție! Elveția și o parte din statele care fac obiectul Politicii de Vecinătate nu au semnat încă acordurile de participare la program. Pentru lista actualizată a țărilor eligibile, vă rugăm consultați în permanență pagina Europa Creativă.

Exemple de activități:

 • schimburi de experiență între diverși actori culturali în vederea dobândirii de noi competențe și aptitudini: sesiuni de training, ateliere de lucru, realizarea de diverse materiale și instrumente-suport, inclusiv online etc.;
 • activități de susținere a dezvoltării carierelor artiștilor/profesioniștilor din domeniul culturii la nivel transnațional: vizite de lucru în alte țări, rezidențe artistice, masterclass-uri, coproducții, activități împreună cu publicul/comunitățile locale dintr-o altă țară etc.;
 • diverse tipuri de activități în coproducție, realizate de operatori din mai multe țări (teatre, orchestre, festivaluri etc.) și prezentate unui public cât mai numeros și mai diversificat;
 • expoziții itinerante, turnee, festivaluri etc. care se desfășoară în mai multe țări și au potențialul de a aduce în fața publicului creații europene.

Calendarul proiectelor de cooperare

Aspecte importante:

 • un operator poate depune un singur proiect ca lider în cadrul unui apel la propuneri de proiecte;
 • este obligatorie încheierea unui acord de cooperare pentru toate proiectele (definirea clară a rolurilor și a responsabilităților, precizarea contribuțiilor financiare ale partenerilor, stabilirea metodelor de lucru și de soluționare a conflictelor etc.);
 • limitări bugetare: maximum 30% din bugetul total pentru activități în legătură cu țări terțe (orice țară în afara celor eligibile); maximum 7% din cheltuielile directe pentru acoperirea cheltuielilor operaționale/indirecte (chirie sediu, abonament telefon, internet, etc.);
 • managementul de proiect este singura activitate care nu poate fi subcontractată; pentru celelalte, subcontractarea este posibilă, fără limitări bugetare;
 • cofinanțarea poate fi adusă de parteneri și pe parcursul implementării proiectului, din surse proprii sau atrase (alte finanțări, sponsorizări, donații, crowdfunding). Proiectele pot genera profit (vânzări de bilete, taxe de participare, etc.), însă acesta trebuie reinvestit până la finalul perioadei de implementare, scăzând din cofinanțarea partenerilor;
 • proiectele selectate primesc prefinanțare între 70%-40%, în funcție de valoarea grantului și de durata de implementare;
 • contribuțiile în natură nu sunt eligibile (voluntariat, spații sau publicitate gratuită etc.);
 • nu uitați să planificați în buget și cheltuielile aferente unei ”kick off meeting” organizate de EACEA la Bruxelles pentru toți beneficiarii granturilor. La această întâlnire sunt invitați să participe coordonatorii de proiect, însoțiți de obicei de alți doi membri din echipa liderului, implicați în partea creativă a proiectului, respectiv în activitatea administrativ-financiară. Evenimentul vă perminte să aflați mai multe despre implementarea proiectului și raportare, fiind totodată o bună oportunitate să vă întâlniți cu ofițerul de proiect EACEA și să îi cunoașteți pe ceilalți coordonatori. 

Procedura privind depunerea proiectelor poate fi consultată aici.

Procedura de plată:
În funcție de valoarea grantului solicitat și de durata proiectului, plățile se realizează după algoritmul din graficul de mai jos.


Materiale-suport pentru conceperea și implementarea proiectelor de cooperare: