Proiecte de cooperare

Componenta încurajează cooperarea în proiecte transnaţionale între organizații precum teatre, muzee, asociaţii și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universităţi, edituri, galerii, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice etc. din diferite ţări.

Priorități:

 • A. promovarea mobilității transnaționale a artiștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul culturii, precum și încurajarea circulației transnaționale a creațiilor acestora;
 • B. dezvoltarea publicului:  noi modalități de interacțiune cu un public existent, dar și diversificarea publicului, inclusiv prin atragerea de noi categorii; implicarea activă a publicului în activități; expunerea publicului la creații artistice și culturale din alte spații europene;
 • C. consolidarea capacităților: dezvoltarea de competențe și internaționalizarea carierelor, cu scopul de a facilita accesul la oportunități profesionale și de a crea condițiile necesare pentru networking la nivel internațional și circulația transnațională a operelor. Acest lucru se realizează prin:

o   C.1 digitizare – programul sprijină proiectele transnaționale care permit actorilor din sectoarele culturale și creative să se adapteze la schimbările digitale și   încurajează utilizarea tehnologiilor digitale de la producție la distribuție și consum;  

o   C.2 noi modele de afaceri – sunt finanțate proiectele transnaționale care îmbunătățesc abilitățile de afaceri ale actorilor din sectoarele culturale și creative, pentru a le permite să înțeleagă mai bine schimbările contextului economic și să găsească noi surse de venituri sau noi modele de management care permit o performanță mai bună cu costuri mai mici;  

o   C.3 educație și formare – sunt sprijinite proiectele transnaționale care oferă participanților oportunitatea de a dobândi noi competențe și de a-și îmbunătăți șansele de angajare. 

Bugetul aferent acestei linii de finanțare în perioada 2014-2020 este de aproximativ 318 milioane €, reprezentând circa 70% din bugetul Subprogramului Cultura.

Tipuri de proiecte:

Proiectele finanțate pot avea o durată maximă de 48 de luni. Acestea pot fi  proiecte de mai mică amploare sau de mai mare amploare, astfel:  

 • proiecte de mai mică amploare: implică operatori din minimum 3 țări eligibile (1 lider și 2 parteneri) și pot primi un grant de maximum 200.000 € (60% din bugetul total eligibil);
 • proiecte de mai mare amploare: implică operatori din minimum 6 țări eligibile (1 lider și 5 parteneri) și pot primi un grant de maximum 2 milioane € (50% din bugetul total eligibil).
 • exclusiv în 2017! proiecte de mai mică amploare în relație cu Anul European al Patrimoniului Cultural 2018

Eligibilitate:

Pot solicita finanțare toți operatorii din sectoarele culturale și creative (organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private) care au cel puțin 2 ani de existență juridică. Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.

Pot fi implicați în proiecte operatorii din următoarele țări:

 • statele membre UE;
 • țările candidate și potențial candidate UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia);
 • țările din Spațiul Economic European (Islanda, Norvegia);
 • Elveția;
 • țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate: Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Tunisia și, cu condiţia semnării unor viitoare acorduri de participare la Programul Europa Creativă: Armenia, Azerbaijan, Belarus Algeria, Egipt, Moroc, Iordania, Liban, Libia, Teritoriul Palestinian, Siria, Israel. 

Atenție! Elveția și o parte din statele care fac obiectul Politicii de Vecinătate nu au semnat încă acordurile de participare la program. Pentru lista actualizată a țărilor eligibile, vă rugăm consultați în permanență pagina Europa Creativă.

Exemple de activități (lista nu este exhaustivă):

 • schimburi între actori culturali pentru dobândirea de noi competențe și expertize (competențe digitale, noi modele de afaceri și de management, noi abordări de lucru cu publicul, sprijin pentru organizațiile mici în dezvoltarea capacității de a solicita împrumuturi): sesiuni de formare profesională, ateliere de lucru, realizarea de diverse materiale și instrumente-suport, inclusiv online (de exemplu, website-uri) etc.
 • schimburi de actori culturali între mai multe țări, inclusiv vizite prelungite și rezidențe artistice, care îi ajută pe artiștii/ profesioniștii din domeniul culturii să-și dezvolte carierele ­­– de exemplu: creație artistică, coproducții și creații colective (co-creations) care sunt itinerate în diferite țări.
 • activități derulate de organizații culturale din diferite țări, care fac coproducții și/ sau derulează activități în diferite spații/ în cadrul mai multor evenimente din diverse țări sau în cadrul unui singur eveniment cu recunoaștere și vizibilitate internaționale și, prin urmare, cu efect multiplicator în alte țări. Trebuie incluse activități de sporire și diversificare a publicului și de facilitare a accesului audienței la creații complexe. De exemplu: prin intermediul unor expoziții itinerante între parteneri sau al unui muzeu care împrumută colecții unui muzeu dintr-o altă țară și acordă o atenție deosebită lărgirii publicului și extinderii duratei de viață a expozițiilor.
 • activități culturale și/ sau din domeniul audiovizual care sprijină integrarea refugiaților în Europa. Proiectele pot promova diverse creații comune și sunt încurajate să abordeze și aspecte juridice, lingvistice, de gen, chestiuni legate de mobilitate și specificități ale populației-țintă. Proiectele trebuie să stimuleze identificarea competențelor artistice specifice ale refugiaților, să pună în valoare talentele artistice ale populației refugiate sau să contribuie la sporirea abilităților de integrare socială și profesională.

În cazul proiectelor dedicate Anului European al Patrimoniului Cultura 2018 (apel special doar în 2017), exemplele de activități vizează (lista nu este exhaustivă):

 • cooperarea între organizații culturale, actori-cheie din domeniul patrimoniului cultural și comunități locale, cu scopul de a pune în valoare semnificația europeană a colecțiilor sau a practicilor lor și a stimula, astfel, crearea unor scenarii/ abordări transnaționale inovatoare. De exemplu: designul participativ al instrumentelor de comunicare și interpretare (de exemplu: panouri, interviuri, storytelling, aplicații și jocuri video), coorganizarea și coproducția de evenimente sau spectacole, ateliere de lucru interactive și alte activități culturale.
 • organizații culturale din diferite țări, care lucrează împreună pentru a dezvolta – în special la nivel generației tinere – un sentiment de responsabilitate partajată cu privire la patrimoniul cultural tangibil și intangibil de importanță europeană. De exemplu, prin intermediul instrumentelor de tip social media, prin evenimente axate pe schimbul de cunoștințe, prin expoziții, crearea de website-uri ad-hoc, aplicații, jocuri video, ghiduri, documentare și alte materiale.
 • cooperarea între diferite tipuri de organizații de patrimoniu cultural (de exemplu, muzee, biblioteci, arhive de filme, situri de patrimoniu, organizații ale societății civile etc.) și/ sau alte părți interesate din acest domeniu, care dezvoltă împreună acțiuni de consolidare a cunoașterii istoriei europene și a conștiinței referitoare la trecutul și moștenirea comune, precum și acțiuni de cultivare a memoriei istorice. Activitățile ar trebui să ajute organizațiile din domeniu să dea o dimensiune europeană acțiunilor lor, să dezvolte o cooperare durabilă cu noi parteneri din alte țări și să ajungă la un public mai larg.
 • programe și/ sau expoziții și/ sau spectacole culturale itinerate în diferite regiuni și țări europene, care se concentrează pe explorarea, documentarea, difuzarea și îmbunătățirea aspectelor mai slab reprezentate ale patrimoniului cultural european, precum și activități care promovează valori pozitive, cum ar fi reconcilierea, respectul reciproc, dialogul și înțelegerea interculturale.

Calendarul proiectelor de cooperare

 

Categorie proiect

Termen-limită depunere

Perioada de evaluare

Informarea candidaților

Semnarea acordurilor de finanțare

Începerea proiectului

Categoria I – Proiecte de cooperare de mai mică amploare

18 ianuarie 2018 (13:00 ora României)

6 luni

iunie 2018

iulie-septembrie 2018

mai-decembrie 2018

Categoria II – Proiecte de cooperare de mai mare amploare

18 ianuarie 2018 (13:00 ora României)

6 luni

iunie 2018

iulie-septembrie 2018

iunie-decembrie 2018

Categoria II – Proiecte de cooperare în relație cu Anul European al Patrimoniului Cultural 2018

22 noiembrie 2017 (13:00 ora României)

6 luni

aprilie 2018

mai-iunie 2018

ianuarie-septembrie 2018

 

Aspecte importante:

 • un operator poate depune un singur proiect ca lider în cadrul unui apel la propuneri de proiecte;
 • este obligatorie încheierea unui acord de cooperare pentru toate proiectele (definirea clară a rolurilor și a responsabilităților, precizarea contribuțiilor financiare ale partenerilor, stabilirea metodelor de lucru și de soluționare a conflictelor etc.);
 • limitări bugetare: maximum 30% din bugetul total pentru activități în legătură cu țări terțe (orice țară în afara celor eligibile); maximum 7% din cheltuielile directe pentru acoperirea cheltuielilor operaționale/indirecte (chirie sediu, abonament telefon, internet, etc.);
 • managementul de proiect este singura activitate care nu poate fi subcontractată; pentru celelalte, subcontractarea este posibilă, fără limitări bugetare;
 • cofinanțarea poate fi adusă de parteneri și pe parcursul implementării proiectului, din surse proprii sau atrase (alte finanțări, sponsorizări, donații, crowdfunding). Proiectele pot genera profit (vânzări de bilete, taxe de participare, etc.), însă acesta trebuie reinvestit până la finalul perioadei de implementare, scăzând din cofinanțarea partenerilor;
 • contribuțiile în natură nu sunt eligibile (voluntariat, spații sau publicitate gratuită etc.);
 • nu uitați să planificați în buget și cheltuielile aferente unei ”kick off meeting” organizate de EACEA la Bruxelles pentru toți beneficiarii granturilor. La această întâlnire sunt invitați să participe coordonatorii de proiect, însoțiți de obicei de alți doi membri din echipa liderului, implicați în partea creativă a proiectului, respectiv în activitatea administrativ-financiară. Evenimentul vă perminte să aflați mai multe despre implementarea proiectului și raportare, fiind totodată o bună oportunitate să vă întâlniți cu ofițerul de proiect EACEA și să îi cunoașteți pe ceilalți coordonatori. 

Procedura privind depunerea proiectelor poate fi consultată aici.

Procedura de plată:
În cazul proiectelor de mai mică amploare se acordă o singură prefinanțare de 70% din grant, iar în cazul proiectelor de mai mare amploare se acordă două prefinanțări de câte 40% din grant (fără raportări intermediare).

Materiale-suport pentru conceperea și implementarea proiectelor de cooperare (apel 2017):