Circulația operelor literare europene

Termen limită: 07.03.2023, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului)

Circulația operelor literare europene

Oferă sprijin pentru traducerea, publicarea, distribuirea și promovarea la nivel european a operelor de ficțiune

Se încurajează: traducerile din limbi mai puțin utilizate în engleză, germană, franceză, spaniolă (dialectul castilian) și italiană; finanțarea proiectelor care conțin strategii editoriale solide de distribuire și promovare; sporirea vizibilității traducătorilor, inclusiv prin includerea unei biografii a traducătorului/traducătorilor în cărțile publicate.

Este eligibilă și publicarea de antologii, colecții de texte, e-books și audiobooks.

Componenta este deschisă editurilor din statele participante la program, care au minim 2 ani de existență juridică la momentul termenului-limită de depunere a aplicațiilor. Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.

Proiectele pot fi depuse atât de aplicanți individuali, cât și de consorții de parteneri (ex: editură + rețea de distribuție + librării).

Tipuri de proiecte: 

  • de mai mică amploare: traducerea, publicarea, distribuirea și promovarea unui pachet de 5 - 10 opere de ficțiune, grant maxim - 100.000 de euro (60% din bugetul eligibil); 
  • de amploare medie: traducerea, publicarea, distribuirea și promovarea unui pachet de 11 - 20 de cărți, grant maxim - 200.000 de euro (60% din bugetul eligibil);
  • de mai mare amploare: traducerea, publicarea, distribuirea și promovarea unui pachet de minim 21 de cărți, grant maxim - 300.000 de euro (60% din bugetul eligibil).

Durata maximă de desfășurare a proiectelor este de 36 de luni. 

Termen limită: 16.04.2024, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului)

Informații complete sunt disponibile aici.