Proiecte de cooperare europeană

Termen limită: 23.01.2024, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului)

Proiecte de cooperare

Încurajează cooperarea în proiecte transnaţionale între organizațiile din ţările participante la program.

Linia de finanțare facilitează inovarea, creația transnațională și circulația operelor și artiștilor, în jurul următoarelor priorități: implicarea și dezvoltarea publicului, incluziunea socială, sustenabilitatea, noile tehnologii digitale, dimensiunea internațională și consolidarea capacităților anumitor sectoare (muzică, arhitectură, design și modă, carte, patrimoniu, turism cultural).

Pot primi finanțare organizațiile din statele participante la program, indiferent de tipul lor: autorități și instituții publice, ONG-uri sau companii private. Persoanele fizice nu sunt eligibile. Liderii de proiect trebuie să aibă minim 2 ani de existență juridică la momentul termenului-limită de depunere a aplicațiilor.

Tipuri de proiecte:

  • de mai mică amploare: minim 3 organizații din 3 țări eligibile diferite, grant maxim - 200.000 de euro (80% din bugetul eligibil);
  • de amploare medie: minim 5 organizații din 5 țări eligibile diferite, grant maxim - 1 milion de euro (70% din bugetul eligibil);
  • de mai mare amploare: minim 10 organizații din 10 țări eligibile diferite, grant maxim - 2 milioane de euro (60% din bugetul eligibil).

Durata maximă de desfășurare a proiectelor este de 48 de luni.

În acest moment, apelul de proiecte pentru această linie de finanțare nu este deschis.

Informații complete despre apelul 2024 sunt disponibile aici.