3 milioane euro pentru susținerea sectorului artelor spectacolului

3 milioane euro pentru susținerea sectorului artelor spectacolului

Comisia Europeană a publicat o cerere de propuneri pentru selectarea un proiect care să sprijine artiștii din sectorul artelor spectacolului (cu excepția domeniului muzicii live).

Având la bază experiența acumulată în cadrul proiectului Perform Europe, apelul urmărește sprijinirea turneelor internaționale și distribuția digitală a pieselor, într-un mod durabil, incluziv, echitabil și inovator.

Aplicațiile vor trebui, de asemenea, să abordeze teme transversale precum:

  • incluziune, diversitate și egalitate de gen
  • mediul și lupta împotriva schimbărilor climatice.

Pot primi finanțare organizațiile publice sau private din statele participante la programul Europa Creativă.

Apelul are un buget de 3 milioane euro, după evaluarea propunerilor depuse urmând a fi selectată o singură aplicație cu durata de maximum 3 ani.

Beneficiarul grantului va trebui să aloce 70% din finanțare pentru susținerea a cel puțin 35 de proiecte artistice, prin intermediul unui sistem de granturi în cascadă.

Apelul este deschis până pe 08 noiembrie a.c.