A fost lansat un apel special pentru susținerea sectorului cultural din Ucraina

A fost lansat un apel special pentru susținerea sectorului cultural din Ucraina

Comisia Europeană a publicat un apel special dedicat susținerii sectorului cultural din Ucraina.

Obiectivele apelului sunt:

Obiectivul 1 – pe termen scurt:

  1. să sprijine artiștii și organizațiile culturale ucrainene să creeze și să-și prezinte lucrările în Ucraina și în țările participante la programul Europa Creativă;
  2. să ajute ucrainenii strămutați de război, în special copiii, să aibă acces la cultură și/sau să le faciliteze integrarea în noile lor comunități prin cultură. În acest context, o atenție deosebită se acordă consecințelor pe care războiul le-a provocat asupra sănătății mintale.

Obiectivul 2 – pe termen mediu:

  1. pregătirea redresării postbelice a sectoarelor culturale și creative din Ucraina prin evaluări ale necesităților, consolidarea capacităților și planificarea investițiilor;
  2. pregătirea și instruirea profesioniștilor din domeniul patrimoniului în ceea ce privește protecția acestuia împotriva riscurilor.

Apelul are un buget de 5 milioane de euro, urmând a fi finanțate trei proiecte depuse de consorții de organizații din țările participante la programul Europa Creativă, după cum urmează:

  • maximum 2 milioane de euro pentru Obiectivul 1.a): proiectele care abordează acest obiectiv ar trebui să demonstreze o bună capacitate de a finanța proiecte de mici dimensiuni, prin acordarea de granturi în cascadă, așa cum se explică în ghidul apelului;
  • maximum 2 milioane de euro pentru Obiectivul 1.b): proiectele care abordează acest obiectiv ar trebui să demonstreze o bună capacitate de a finanța proiecte de mici dimensiuni, prin acordarea de granturi în cascadă, așa cum se explică în ghidul apelului;
  • maximum 1 milion de euro pentru Obiectivul 2.

Apelul este deschis până la 29 noiembrie a.c.

Detalii complete sunt disponibile aici.