Apel pentru sprijinirea domeniului muzicii live

Apel pentru sprijinirea domeniului muzicii live

Apelul publicat în cadrul acțiunii Music Moves Europe are drept scop selectarea unui consorțiu format din cel puțin doi solicitanți din două țări eligibile, capabil să promoveze competitivitatea, inovația și diversitatea către un număr mare de organizații europene din sectorul muzical, inclusiv prin oferirea de sprijin financiar.

Aplicațiile trebuie să includă dispoziții referitoare două activități separate, dar conexe:

  • o schemă de finanțare destinată terților care își desfășoară activitatea în sectorul muzical
  • un program de activități de consolidare a capacităților în beneficiul domeniului muzicii live

Bugetul disponibil este de 4,5 milioane euro.

Apelul este deschis până la 12 ianuarie 2023.

Acțiunea Music Moves Europe are drept scop sporirea competitivității, inovației și diversității sectorului muzical European, urmărind distribuția sustenabilă a muzicii, cu accent pe muzica live.

În perioada 2018 – 2020, acțiunea pregătitoare Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent a finanțat 60 de proiecte muzicale, precum și realizarea a 5 studii privind sectorul muzical din Europa.