S-a lansat apelul Circulația operelor literare europene 2024

S-a lansat apelul Circulația operelor literare europene 2024

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) a publicat astăzi apelul anual dedicat circulației operelor literare europene în cadrul Programului Europa Creativă.

Linia de finanțare se adresează editurilor din statele participante la program, sprijinind traducerea, publicarea, distribuția și promovarea la nivel european a operelor de ficțiune, indiferent de genul lor literar (romane, nuvele, povestiri, piese de teatru, poezii, benzi desenate și ficțiune pentru copii) sau format (e-books și audiobooks).

Prioritățile apelului sunt următoarele:

  • consolidarea circulației transnaționale și a diversității literaturii europene;
  • încurajarea traducerii și promovării operelor de ficțiune scrise în limbi mai puțin utilizate, pentru a crește circulația acestora pe piețele mai mari din Europa și nu numai;
  • atragerea unor noi categorii de cititori, în special a tinerilor;
  • promovarea traducătorilor și încurajarea remunerării echitabile a acestora, în conformitate cu raportul „Translators on the cover" al Grupului de experți din Statele Membre UE dedicat multilingvismului și traducerilor. În acest sens, editurile trebuie să se asigure că numele traducătorului este afișat într-un loc vizibil pe cartea publicată și, de preferință, pe copertă, și că limba sursă este menționată în mod clar;
  • consolidarea competitivității sectorului editorial prin încurajarea cooperării între diferiți actori din cadrul lanțului valoric al cărții, în special între librării și biblioteci;
  • sprijinirea domeniului editorial din Ucraina.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 16 aprilie 2024, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului).

Bugetul total alocat acestui apel este de 5.000.000 €.

Sunt finanțate proiectele cu o durată de maximum 3 ani, depuse atât de aplicanți individuali, cât și de consorții de parteneri (ex. editură + rețea de distribuție + librării):

  • de mai mică amploare: traducerea, publicarea, distribuirea și pro­movarea unui pachet de 5 - 10 opere de ficțiune, grant maxim - 100.000 € (60% din bugetul total eligibil);
  • de amploare medie: traducerea, publicarea, distribuirea și promovar­ea unui pachet de 11 - 20 de cărți, grant maxim - 200.000 € (60% din bugetul total eligibil);
  • de mai mare amploare: traducerea, publicarea, distribuirea și pro­movarea unui pachet de minim 21 de cărți, grant maxim - 300.000 € (60% din bugetul total eligibil).