Consultare publică cu privire la programul Europa Creativă

Consultare publică cu privire la programul Europa Creativă

Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la programul Europa Creativă. Prin intermediul acestui instrument, Comisia efectueză o evaluare intermediară a programului pentru perioada 2021-2027 și, în același timp, o evaluare finală a programului pentru perioada 2014-2020.

Consultarea se adresează autorităților publice, organizațiilor private, dar și publicului larg.

Deși întrebările din chestionar sunt disponibile doar în limba engleză, răspunsurile pot fi transmise în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Rezultatele evaluării vor fi utilizate pentru a îmbunătăți, acolo unde este posibil, punerea în aplicare a programului actual și pentru a contribui la evaluarea impactului unui posibil program succesor al acestuia.

În urma acestei evaluări, Comisia va publica un raport factual de sinteză care va oferi o imagine de ansamblu concisă a răspunsurilor primite.

Pentru a participa la această consultare publică, vă invităm să completați chestionarul online disponibil aici, până la data de 6 septembrie 2024.