MusicAIRE lansează al doilea apel de proiecte

MusicAIRE lansează al doilea apel de proiecte

MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe), proiect cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul acțiunii pregătitoare Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent a lansat cel de-al doilea apel de proiecte.

Obiectivul principal al MusicAIRE constă în sprijinirea redresării sectorului muzical din Europa după provocările generate de pandemie prin intermediul unei noi scheme de sprijin.

Proiectele finanțate în cadrul acestui apel vor trebui să propună strategii, metodologii și acțiuni pentru următoarele teme:

  • Ecologismul: creșterea gradului de ecologizare a industriei muzicale, în special a spectacolelor live, festivalurilor și turneelor, precum și sprijinirea start-up-urilor inovatoare care vizează reducerea amprentei de mediu a stocării de date online și a distribuției muzicale
  • Mediul digital: adaptarea la noile tendințe emergente în consumul, distribuția și promovarea muzicii digitale (de exemplu, spectacolele de muzică live online) și dezvoltarea și promovarea modelelor de business care permit monetizarea și garantarea remunerației echitabile a artiștilor. Dezvoltarea de produse și servicii bazate pe tehnologie în producția, promovarea și distribuția muzicii, precum și acțiuni de consolidare a capacităților artiștilor pentru a-i face mai competitivi și mai adaptați unei piețe din ce în ce mai condusă de tehnologie
  • Creșterea rezilienței sectorului muzical: valorificarea potențialului muzicii ca forță de coeziune distinctă, cu scopul de a contribui la creșterea solidarității, a cetățeniei active și a coeziunii sociale. Aceasta include îmbunătățirea rolului spațiilor musicale în cadrul comunităților, a accesului la muzică atât în ​​ceea ce privește educația, cât și consumul, cu un accent special pe grupurile dezavantajate, precum și asigurarea unor condiții de echitate financiară pentru artiști și a echilibrulului de gen.

Bugetul total alocat acestui apel este de 1.335.000 euro.

Sunt disponibile 3 tipuri de finanțări:

  • MusicAIRE (micro): grant maxim – 15.000 euro (90% din bugetul eligibil)
  • MusicAIRE (small): grant maxim – 30.000 euro (90% din bugetul eligibil)
  • MusicAIRE (medium): grant maxim – 55.000 euro (90% din bugetul eligibil).

Pot primi finanțare organizațiile publice sau private din statele participante la programul Europa Creativă.

Termen-limită de depunere a proiectelor: 26 octombrie 2022, ora 14:00 (ora României).