Proiect pilot pentru crearea unui hub european al patrimoniului

Proiect pilot pentru crearea unui hub european al patrimoniului

Comisia Europeană a lansat un proiect pilot care urmărește înființarea unui hub european al patrimoniului care să sprijine o continuare holistică și eficientă din punct de vedere al costurilor a Anului European al Patrimoniului Cultural.

Prin intermediul acestei inițiative se urmărește reunirea tuturor părților interesate relevante, astfel încât să fie creată o platformă autonomă de advocacy și schimb de cunoștințe în domeniul patrimoniului cultural, la nivel european, național și regional.

Obiectivele principale ale înființării unui Hub european al patrimoniului constau în:

  • promovarea acțiunilor comune, prin utilizarea expertizei și resurselor intersectoriale, atât publice și private, din domeniul patrimoniului cultural;
  • promovarea unei abordări holistice și integrate a politicilor de patrimoniu cultural la toate nivelurile și implementarea acesteia în conformitate cu Cadrul european de acțiune publicat de Comisia Europeană în 2018.

Proiectul pilot beneficiază de un buget de 2.883.300 euro.

Pot primi finanțare organizațiile publice sau private din statele participante la programul Europa Creativă.

Termen-limită de depunere a aplicațiilor: 18 octombrie 2022, ora 18:00 (ora României).