S-a lansat apelul Circulația operelor literare europene 2023

S-a lansat apelul Circulația operelor literare europene 2023

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) a lansat astăzi apelul anual pentru circulația operelor literare europene în cadrul Programului Europa Creativă.

Linia de finanțare se adresează editurilor din statele participante la program, sprijinind traducerea, publicarea, distribuția și promovarea la nivel european a operelor de ficțiune, indiferent de genul lor literar (romane, nuvele, povestiri, piese de teatru, poezii, benzi desenate și ficțiune pentru copii) sau format (e-books și audiobooks).

Prioritățile liniei de finanțare sunt următoarele:

  • consolidarea circulației transnaționale și a diversității literaturii europene;
  • încurajarea traducerii și promovării operelor de ficțiune scrise în limbi mai puțin utilizate, pentru a crește circulația acestora pe piețele mai mari din Europa și nu numai;
  • atragerea unor noi categorii de public;
  • consolidarea competitivității sectorului editorial prin încurajarea cooperării în cadrul lanțului valoric.

Totodată:

  • se recomandă respectarea principiului remunerării echitabile a scriitorilor și traducătorilor, în conformitate cu raportul „Translators on the cover", al Grupului de experți din Statele Membre UE dedicat multilingvismului și traducerilor, instituit prin metoda deschisă de coordonare;
  • având în vedere circumstanțele excepționale din Europa, vor fi încurajate proiectele care au ca obiectiv furnizarea de cărți în limba ucraineană refugiaților și persoanelor strămutate din Ucraina. În acest sens, vor fi eligibile tipărirea, distribuirea și promovarea operelor de ficțiune europene sau ucrainene în limba ucraineană.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 21 februarie 2023, ora 18:00 (ora României).

Bugetul total alocat acestui apel este de 5.000.000 €.

Sunt finanțate proiectele cu o durată de maximum 3 ani, depuse atât de aplicanți individuali, cât și de consorții de parteneri (ex. editură + rețea de distribuție + librării):

  • de mai mică amploare: traducerea, publicarea, distribuirea și pro­movarea unui pachet de 5 - 10 opere de ficțiune, grant maxim - 100.000 € (60% din bugetul total eligibil);
  • de amploare medie: traducerea, publicarea, distribuirea și promovar­ea unui pachet de 11 - 20 de cărți, grant maxim - 200.000 € (60% din bugetul total eligibil);
  • de mai mare amploare: traducerea, publicarea, distribuirea și pro­movarea unui pachet de minim 21 de cărți, grant maxim - 300.000 € (60% din bugetul total eligibil).