S-a lansat apelul pentru proiecte de cooperare europeană 2023

S-a lansat apelul pentru proiecte de cooperare europeană 2023

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) a lansat apelul anual pentru proiecte de cooperare europeană în cadrul Programului Europa Creativă.

Linia de finanțare încurajează cooperarea transnațională între organizațiile din țările participante la program, oferind organizațiilor culturale posibilități de a co-produce, coopera, experimenta, inova și învăța unele de la altele.

Sunt avute în vedere următoarele priorități:

  • audiența: creșterea accesului cultural și a participării la cultură, precum și implicarea și dezvoltarea publicului;
  • incluziunea socială: promovarea rezilienței societății și sporirea incluziunii sociale în/prin cultură, în special a/pentru persoanele cu dizabilități, minorități și grupuri marginalizate social, precum și dialogul intercultural;
  • sustenabilitatea: co-crearea, adoptarea și diseminarea de practici eficiente din punct de vedere ecologic, în conformitate cu prevederile Pactului verde european și ale Noului Bauhaus european, precum și creșterea gradului de conștientizare cu privire la dezvoltarea durabilă prin activități culturale;
  • tranziția digitală: sprijinirea sectoarelor culturale și creative europene pentru a  începe sau a accelera tranziția lor digitală, dar și ca răspuns la criza COVID-19;
  • dimensiunea internațională: dezvoltarea capacității organizațiilor din sectoarelor culturale și creative europene de a fi active la nivel internațional – în Europa și nu numai;
  • priorități anuale specifice: vizează consolidarea abordării sectoriale a programului în domenii precum: muzică, literatură, arhitectură, patrimoniu cultural, design și modă, turism cultural sustenabil.

Proiectele depuse trebuie să trateze teme transversale precum: incluziunea socială, diversitatea, egalitatea de gen, ecologie și lupta împotriva schimbărilor climatice.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 23 februarie 2023, ora 18:00 (ora României).

Bugetul total alocat acestui apel este de 60.076.809 €.

Solicitanții pot alege între trei categorii de proiecte:

  • proiecte de mai mică amploare: implică operatori din minimum 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de maximum 200.000 € (80% din bugetul eligibil);
  • proiecte de amploare medie: implică operatori din minimum 5 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de maximum 1 milion € (70% din bugetul eligibil);
  • proiecte de mai mare amploare: implică operatori din minimum 10 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de maximum 2 milioane € (60% din bugetul eligibil).

Vă reamintim că pe site-ul nostru sunt disponibile oferte de parteneriat ale unor organizații interesate să coopereze cu operatori culturali din România.

În eventualitatea în care doriți să vă spijinim în identificarea de parteneri, vă rugăm să completați în limba engleză acest formular și să ni-l trimiteți pe adresa cultura@europa-creativa.eu. Noi vom transmite solicitarea mai departe, către celelalte birouri Europa Creativă din Europa, astfel încât formularul să ajungă la operatorii din țările de unde vă doriți parteneri.