S-a lansat noul apel dedicat platformelor europene

S-a lansat noul apel dedicat platformelor europene

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) a lansat astăzi noul apel dedicat platformelor europene în cadrul Programului Europa Creativă.

Linia de finanțare oferă sprijin financiar organizațiilor care promovează artiști europeni emergenți și operele lor.

Sunt avute în vedere următoarele priorități:

  • sprijinirea artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii și promovarea unor condiții de lucru echitabile;
  • creșterea participării la activități culturale și a rolului culturii în societate;
  • consolidarea relațiilor culturale internaționale;
  • sprijinirea sectoarelor culturale și creative europene în utilizarea noilor tehnologii digitale.

Proiectele depuse trebuie să trateze teme transversale precum incluziunea și diversitatea, în special egalitatea de gen și lupta împotriva schimbărilor climatice.

Pot primi finanțare organizațiile active în sectoarele culturale și creative din statele participante la program.

Fiecare platformă trebuie să fie compusă dintr-o organizație coordonatoare și cel puțin 11 organizații membre, înregistrate în 12 țări eligibile diferite.

Bugetul total alocat acestui apel pentru perioada 2024 – 2027 este de 47.400.000 €.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 31 ianuarie 2024, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului).