S-a lansat noul apel dedicat rețelelor europene

S-a lansat noul apel dedicat rețelelor europene

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) a lansat apelul 2024 dedicat rețelelor europene de organizații din sectoarele culturale și creative.

Linia de finanțare oferă sprijin rețelelor europene pentru a dezvolta noi talente, a face față provocărilor comune, a inova, a prospera și a genera locuri de muncă și creștere economică.

Apelul finanțează proiecte implementate de rețele multinaționale reprezentative de organizații culturale europene, din statele participante la program.

Se preconizează că vor fi sprijinite aproximativ 30 de entități din diferite sectoare culturale și creative.

Bugetul total alocat acestui apel este de 39.700.000 € pentru proiecte de 4 ani, care se derulează în perioada 2024 – 2027.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 7 martie 2024, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului).