Căutare de parteneri

Căutare de parteneri

Identificarea partenerilor este  o parte esențială în dezvoltarea unor proiecte cu dimensiune europeană, cu o valoare inovatoare ridicată și care stimulează creativitatea și performanța. Programul Europa Creativă încurajează schimbul de expertiză și colaborarea între statele participante la program, parteneriatul reprezentând de cele mai multe ori fundamentul proiectelor de succes.

Dacă pregătiți un proiect și doriți să identificați organizații partenere, puteți accesa bazele de date de mai jos:

O modalitate de identificare a unor parteneri relevanți, dar și o oportunitate de a vă familiariza cu proiecte susținute prin Programul Europa Creativă începând cu anul 2014, constă în consultarea Platformei cu proiecte finanțate.

Informații despre proiectele finanțate începând cu anul 2021 sunt disponibile și în secțiunea Projects funded under this topic a fiecărui apel de proiecte publicat în Funding and Tenders Portal.

Platformele Creatives Unite și Culture Agora sunt instrumente online dedicate culturii și industriilor creative. Prin intermediul lor, profesioniștii din domeniu pot găsi oportunități de finanțare, parteneri pentru proiecte de cooperare, informații despre diverse evenimente, stagii și locuri de muncă, tutoriale live streaming și informații despre proiecte Europa Creativă.

În cazul în care nu ați avut rezultatul scontat utilizând instrumentele de mai sus, completați acest formular pentru identificare de parteneri și trimiteți-l pe adresa noastră, cultura@europa-creativa.eu. Noi vom transmite solicitarea mai departe, către celelalte birouri Europa Creativă din Europa, astfel încât propunerea dumneavoastră de proiect să ajungă la operatorii din țările de unde vă doriți parteneri.