Publicații

Publicații

Europa Creativă 2014-2020 – Subprogramul Cultura. Bilanțul participării României la proiectele finanțate prezintă situația selecțiilor și a contractării de proiecte la finalul anului 2020, pornind de la statisticile puse la dispoziția birourilor Europa Creativă de către Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), precum și de la informațiile disponibile pe website-ul acesteia, unde sunt publicate listele anuale cu propunerile câștigătoare la diferite componente de finanțare. Suplimentar, au fost folosite datele colectate direct de Biroul Europa Creativă România în decursul celor 7 ani cu privire la operatorii români implicați în proiecte.

Studii de caz Europa Creativă - Proiecte de cooperare europeană cu organizații din România prezintă 9 proiecte de cooperare europeană finanțate în cadrul Programului Europa Creativă 2014-2020, în care au fost implicate Asociația Centrul Cultural Clujean, Asociația Teatrală Shoshin, Fundația AltArt, Fundația Transylvania Trust, Teatrul „George Ciprian” din Buzău și Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu.

Studii de caz Europa Creativă - Proiecte de traduceri literare cu edituri din România prezintă trei proiecte de traduceri literare finanțate prin Programul Europa Creativă 2014-2020, realizate de editurile Aramis, Darclée și Minerva din România. Suplimentar, oferă scurte descrieri ale celorlalte trei proiecte câștigătoare aparținând editurilor ART și Aramis. 

România în Proiecte Europa Creativă – Cultura: Rezultate 2014-2020 cuprinde informații sintetice despre rezultatele obținute de organizațiile din România în cadrul acestor 4 componente principale ale Subprogramului Cultura.

Studii de caz Europa Creativă – Proiecte de cooperare culturală cu lideri din România include prezentarea a trei proiecte de cooperare culturală europeană finanțate prin Programul Europa Creativă 2014-2020 și coordonate de organizații din România, precum și un dialog cu membrii echipelor de proiect. Proiectele prezentate sunt: Cu Tenda, implementat de Muzeul Național al Țăranului Român, ARTEC, coordonat de Fundația Transilvania Trust și Tele-Encounters, implementat de Teatrul „George Ciprian” din Buzău.

Europa Creativă - România în proiecte culturale: studii de caz prezintă șase exemple de organizații românești care au accesat/ sunt partenere în proiecte atât prin Programul Europa Creativă 2014-2020, cât și prin celelalte două cadre precedente, Cultura 2000 și Cultura 2007-2013.

Europa Creativă – Cultura: Sinteze tematice cuprinde serie de aspecte-cheie despre Programul Europa Creativă 2014-2020 (Subprogramul Cultura și Mecanismul de garantare), dar și despre contextul de politici, despre mecanisme, metode și procese de lucru ale Uniunii Europene în domeniul culturii, relevante pentru orice organizație interesată de proiecte europene și conectare la direcțiile de dezvoltare comunitare.

Cultura (2007-2013). România în proiecte europene finanţate face un scurt bilanţ cantitativ al rezultatelor, cu accent pe informaţii despre numărul şi tipul proiectelor la care participă operatorii, rata de succes a depunerilor, ariile culturale în care s-au înscris proiectele, distribuţia geografică a beneficiarilor români implicaţi, preferinţele de cooperare cu parteneri din anumite ţări, valoarea granturilor, precum şi cu unele referiri la contextul rezultatelor de la nivel european şi, pe alocuri, la cadrul anterior de finanţare, Programul Cultura 2000.

Proiecte finanțate prin Programul Cultura (2007-2013) - studii de caz cu operatori culturali din România include prezentarea pe scurt a Programului Cultura 2007-2013și câteva studii de caz ale unor proiecte de coperare culturală europeană și al unui festival derulate de organizații din România, respectiv: proiectul Copilăria. Rămășițe și patrimoniu, coordonat de Muzeul Național al Țăranului Român, proiectul E-MOTIONAL Bodies & Cities, coordonat de Fundația Gabriela Tudor, proiectul Jardin d`Europe și festivalul eXplore Dance, implementate de Asociația 4Culture.

Alte materiale realizate la nivel european sunt disponibile aici