Depunerea proiectelor de cooperare cu și în Balcanii de Vest

Citiți cu atenție Cererea de propuneri (Call notice), Ghidul liniei de finanțare (Guidelines) și Ghidul aplicanților (Guide for Applicants), înainte de a completa aplicația.

 

Etapa 1: Înregistrarea organizațiilor

Pentru a putea depune o cerere de finanțare, aplicantul și toți partenerii implicați în proiect trebuie să aibă un Cod de Identificare a Participantului (Participant Identification Code – PIC). 

Codul PIC se obține odată cu înregistrarea organizației în Funding & Tenders Portal (F&TP).

Aplicanții trebuie să încarce în Portal formularul de entități juridice, la care vor anexa o serie de documente oficiale ale organizației, așa cum se specifică în notele de subsol ale acestui formular standard (de exemplu: act constitutiv, HG, lege, numărul de înregistrare al entității în registrul național al societăților comerciale, număr de înregistrare TVA etc.).

După crearea contului din Portal, este necesară desemnarea unui Reprezentant Numit al Entității Legale (LEAR), care va fi singura persoană care are dreptul să gestioneze datele organizației în această aplicație. Informații privind procedura de numire a LEAR sunt disponibile pe această pagină.

NB: Dacă organizația dumneavoastră are deja un cod PIC, nu este necesară parcurgerea acestei etape. Utilizați codul PIC deja atribuit pentru generarea formularului electronic și pentru depunerea propunerii de proiect. 

         

Etapa 2: Crearea și completarea Formularului electronic de cerere (eForm)

După ce v-ați înscris în Portal, puteți accesa pagina formularului electronic de cerere (eForm) pentru a-l genera și completa.

Pentru a crea formularul, va trebui să parcurgeți următorii pași:

  1. Selectați linia de finanțare;
  2. Selectați limba în care vă va fi generat formularul electronic;
  3. Completați codurile PIC ale tuturor organizațiilor participante în proiect;
  4. Generați eForm-ul;
  5. Salvați formularul pe calculatorul dumneavoastră;
  6. Completați-l și transmiteți-l respectând termenele limită ale fiecărei linii de finanțare, însoțit de documentele suport aferente.

Mai multe informații privind crearea și completarea Formularului electronic de cerere aici. 

 

Etapa 3: Transmiterea aplicației

Formularul oficial de cerere însoțit de anexele sale se transmite online către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură apăsând butonul Validate form. 

Lista tuturor documentelor care alcătuiesc dosarul de finanțare este disponibilă la paginile 41 - 42 din Ghidul liniei de finanțare (Guidelines).