Rețele europene

🔴 Pentru această linie de finanțare nu vor mai avea loc licitații în actualul cadru de finanțare.

🔴 Informații privind rezultatele licitațiilor pentru Rețele europene sunt disponibile aici.

🔴 Informații despre rețelele europene finanțate până în octombrie 2019 sunt disponibile aici.


Componenta vizează profesionalizarea și întărirea capacității organizațiilor din sectoarele culturale și creative de a lucra la nivel transnațional. Organizațiile sunt sprijinite pentru a se adapta mai bine și mai rapid la schimbările de pe piețe (de exemplu prin folosirea noilor tehnologii digitale) și pentru a-și consolida capacitatea de a lucra dincolo de granițele țării sau ale Europei. Componenta este deschisă numai rețelelor europene înregistrate juridic de minimum 2 ani, care au membri constituenți din cel puțin 10 țări.
 

OBIECTIVE SPECIFICE

 • sprijinirea activităților prin care se întărește capacitatea sectoarelor culturale și creative de a lucra la nivel transnațional și internațional și de a se adapta schimbărilor;
 • susținerea obiectivelor generale de promovare a diversității culturale și lingvistice și de întărire a competitivității sectoarelor, inclusiv prin încurajarea inovației.

PRIORITĂȚI

 • dobândirea de competențe și know-how, inclusiv pentru adaptarea la tehnologiile digitale, testarea unor abordări inovatoare de dezvoltare a publicului și a unor noi modele de afaceri și de management;
 • acțiuni care permit operatorilor să coopereze la nivel transnațional și să își internaționalizeze carierele și activitățile în cadrul UE și în afara sa;
 • consolidarea organizațiilor și a rețelelor internaționale pentru facilitarea accesului la oportunități profesionale.

BUGET 2014-2020: aprox. 27 de milioane de euro (6% din bugetul Subprogramului Cultura). 

ELIGIBILITATE: rețelele alcătuite din minimum 15 organizații membre din cel puțin 10 țări participante la program:

 • statele membre UE; țările candidate și potențial candidate la UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia);
 • țările din Spațiul Economic European (Islanda, Norvegia) și Elveția;
 • țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, cu condiţia semnării unor acorduri de participare la program: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina, Algeria, Egipt, Maroc, Tunisia, Iordania, Liban, Libia, Teritoriul Palestinian, Siria, Israel. 

Atenție! Pentru lista actualizată a țărilor eligibile, vă rugăm consultați în permanență pagina Europa Creativă.

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

 • organizarea de întâlniri, conferințe, ateliere de lucru, dar și dezvoltarea unor instrumente digitale care facilitează schimbul de informații, practici și expertize;
 • schimburi de experiență, contacte profesionale și facilitarea parteneriatelor în proiecte;
 • analiza comparativă a politicilor, a programelor, dar și a obstacolelor din calea dezvoltării culturale la nivel european, național, regional sau local; diseminarea informațiilor relevante în mai multe contexte, către operatori culturali, decidenți, investitori, publicul larg;
 • colectarea de date calitative și cantitative despre evoluțiile sectorului și dezvoltarea de noi metodologii pentru colectarea și interpretarea datelor comparabile.

TIPURI DE PROIECTE: proiecte strategice de 4 ani, cu cofinanțare UE de maximum 250.000 de euro/an (80% din bugetul total eligibil).