Rețele europene

Pentru această linie de finanțare nu vor mai avea loc licitații în actualul cadru de finanțare. Informații privind rezultatele licitațiilor pentru Rețele europene sunt disponibile aici.

Componenta vizează profesionalizarea și întărirea capacității organizațiilor din sectoarele culturale și creative de a lucra la nivel transnațional. Organizațiile sunt sprijinite pentru a se adapta mai bine și mai rapid la schimbările de pe piețe (de exemplu prin folosirea noilor tehnologii digitale) și pentru a-și consolida capacitatea de a lucra dincolo de granițele țării sau ale Europei. Componenta este deschisă numai rețelelor europene înregistrate juridic de minimum 2 ani, care au membri constituenți din cel puțin 10 țări.
 

OBIECTIVE SPECIFICE

 • sprijinirea activităților prin care se întărește capacitatea sectoarelor culturale și creative de a lucra la nivel transnațional și internațional și de a se adapta schimbărilor;
 • susținerea obiectivelor generale de promovare a diversității culturale și lingvistice și de întărire a competitivității sectoarelor, inclusiv prin încurajarea inovației.

PRIORITĂȚI

 • dobândirea de competențe și know-how, inclusiv pentru adaptarea la tehnologiile digitale, testarea unor abordări inovatoare de dezvoltare a publicului și a unor noi modele de afaceri și de management;
 • acțiuni care permit operatorilor să coopereze la nivel transnațional și să își internaționalizeze carierele și activitățile în cadrul UE și în afara sa;
 • consolidarea organizațiilor și a rețelelor internaționale pentru facilitarea accesului la oportunități profesionale.

BUGET 2014-2020: aprox. 27 de milioane de euro (6% din bugetul Subprogramului Cultura). 

ELIGIBILITATE: rețelele alcătuite din minimum 15 organizații membre din cel puțin 10 țări participante la program:

 • statele membre UE; țările candidate și potențial candidate la UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia);
 • țările din Spațiul Economic European (Islanda, Norvegia) și Elveția;
 • țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, cu condiţia semnării unor acorduri de participare la program: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina, Algeria, Egipt, Maroc, Tunisia, Iordania, Liban, Libia, Teritoriul Palestinian, Siria, Israel. 

Atenție! Pentru lista actualizată a țărilor eligibile, vă rugăm consultați în permanență pagina Europa Creativă.

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

 • organizarea de întâlniri, conferințe, ateliere de lucru, dar și dezvoltarea unor instrumente digitale care facilitează schimbul de informații, practici și expertize;
 • schimburi de experiență, contacte profesionale și facilitarea parteneriatelor în proiecte;
 • analiza comparativă a politicilor, a programelor, dar și a obstacolelor din calea dezvoltării culturale la nivel european, național, regional sau local; diseminarea informațiilor relevante în mai multe contexte, către operatori culturali, decidenți, investitori, publicul larg;
 • colectarea de date calitative și cantitative despre evoluțiile sectorului și dezvoltarea de noi metodologii pentru colectarea și interpretarea datelor comparabile.

TIPURI DE PROIECTE: proiecte strategice de 4 ani, cu cofinanțare UE de maximum 250.000 de euro/an (80% din bugetul total eligibil).