Circulația operelor literare europene

Această linie de finanțare oferă sprijin pentru traducerea, publicarea, distribuirea și promovarea la nivel european a operelor de ficțiune. 

Informații complete sunt disponibile aici.