Platforme europene

Pentru această linie de finanțare nu vor mai avea loc licitații în actualul cadru de finanțare. Informații privind rezultatele licitațiilor pentru Platforme europene sunt disponibile aici.

Componenta oferă sprijin financiar organizațiilor care promovează creatori la început de carieră, prin intermediul unei
veritabile programări europene a activităților. Organizațiile creează o platformă pentru a-și aduce în prim-plan viziunea artistică comună, în conformitate cu obiectivele Subprogramului Cultura, și pentru a-și îmbunătăți abordările de dezvoltare a publicului.

Platformele au rolul de a genera o masă critică și un efect de structurare a organizațiilor dintr-un anumit domeniu cultural, prin urmare numai un număr limitat de platforme vor primi sprijin în perioada 2014-2020, astfel încât diferitele domenii să fie acoperite în mod echilibrat.

PRIORITĂȚI
 

 • promovarea mobilității și a vizibilității creatorilor, îndeosebi a celor la început de carieră, care nu beneficiază de expunere la nivel internațional;
 • stimularea unor programe de activități culturale la nivelul întregii Europe, în vederea facilitării accesului la producții culturale europene străine prin intermediul turneelor, al expozițiilor, al festivalurilor etc.;
 • aplicarea unei strategii de comunicare și de branding, inclusiv crearea unei mărci europene a de calității;
 • dezvoltarea și construirea de noi segmente de public, o atenție deosebită acordându-se publicului tânăr;
 • dezvoltarea publicului prin utilizarea tehnologiilor digitale și a abordărilor inovatoare.
 
BUGET 2014-2020: aproximativ 27 de milioane € (6% din bugetul Subprogramului Cultura).
În 2017, bugetul total disponibil pentru cofinanțarea primului an de activitate a platformelor selectate este de 5,5 milioane €.

CANDIDAȚI ELIGIBILI
: platforme formate dintr-o entitate coordonatoare și minimum 10 organizații membre din cel puțin 10 țări eligibile diferite, dintre care cel puțin 5 trebuie să fie state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European. Toate organizațiile trebuie să aibă minimum 2 ani de existență juridică. Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.

Într-o platformă pot fi implicați operatorii din următoarele țări:
 • statele membre UE;
 • țările candidate și potențial candidate UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia);
 • țările din Spațiul Economic European (Islanda, Norvegia);
 • Elveția;
 • țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, cu condiţia semnării unor acorduri de participare la Program: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina, Algeria, Egipt, Moroc, Tunisia, Iordania, Liban, Libia, Teritoriul Palestinian, Siria, Israel.

Atenție! Elveția și o parte din statele care fac obiectul Politicii de Vecinătate nu au semnat încă acordurile de participare la program.Pentru lista actualizată a țărilor eligibile, vă rugăm consultați în permanență pagina Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

ROLURI ÎN CADRUL PLATFORMEI


Coordonator
:

 • stabilește criteriile care trebuie respectate de membri, în acord cu obiectivele și prioritățile componentei;
 • răspunde de monitorizarea membrilor și de alocarea granturilor pentru aceștia;
 • poate selecta noi membri o dată pe an, la depunerea aplicației simplificate din anii ulteriori câștigării grantului.
Membrii:
 • sunt organizații al căror scop este de a promova artiști europeni la început de carieră și producțiile acestora;
 • cel puțin 30% dintre artiștii promovați pe durata proiectului trebuie să fie la început de carierăși să respecte condițiile stabilite de coordonator.
 
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
 • coordonare, monitorizare, promovare, evaluare și supervizare a activităților derulate de membri, precum și activități în legătură cu dezvoltarea sustenabilă a platformei (selectarea de noi membri);
 • activități de încurajare a mobilității creatorilor, în special a celor care nu beneficiază de promovare internațională, prin sprijinirea unei puternice programări europene;
 • activități de dezvoltare a publicului;
 • activități de colaborare în rețea și de învățare inter pares în rândul administratorilor culturali ai membrilor, în vederea atingerii obiectivelor platformei.

TIPURI DE PROIECTE: acorduri-cadru de parteneriat de 4 ani.

GRANTURI UE
: maximum 500.000 € / platformă / an (80% din bugetul total eligibil).

OFERTE DE PARTENERIAT (orientativ, idei de proiecte primite prin intermediul Rețelei Birourilor Europa Creativă):


MATERIALE SUPORT
: