Clustere

Acțiunile de sprijin pentru Europa Creativă – MEDIA sunt structurate în patru clustere tematice:

  • Conținut: încurajarea colaborării și inovării în crearea și producerea de lucrări de înaltă calitate;
  • Business: promovarea inovării, a competitivității, a scalabilității și a talentelor în întreprinderi pentru a consolida industria europeană în raport cu concurenții, la nivel internațional;
  • Public: consolidarea accesibilității și a vizibilității operelor pentru publicul lor potențial, prin canale de distribuție și inițiative de lărgire a audienței;
  • Politici: sprijinirea unor forumuri de discuții/ schimburi de opinii, studii și rapoarte privind politicile& promovarea unor acțiuni de sensibilizare.
Clusterul Conținut

5 linii de finanțare

01
Clusterul Business

6 linii de finanțare

02
Clusterul Public

4 linii de finanțare

03