Agenți de vânzare Apel închis European Film Sales (CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termen limită: 20.06.2024, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului)

Obiective:

  • dezvoltarea distribuției transnaționale de filme recente europene non-naționale;
  • creșterea investițiilor în producția, achiziția, promovarea și distribuției non-naționale de filme europene non- naționale;
  • dezvoltarea cooperării între sectorul producției și distribuției de opere audiovizuale europene, îmbunătățind astfel competitivitatea filmelor europene non-naționale.

Buget

Bugetul total disponibil este de 5 349 604 EUR.

Detalii complete

Textul complet și formularele de cerere sunt disponibile aici.