Co-dezvoltare proiect Apel închis European Co-development (CREA-MEDIA-2022-CODEV)

Termen limită: 06.03.2024, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului)

Linia de finanțare European Co-development sprijină co-dezvoltarea de opere audiovizuale europene (lungmetraje, filme de animație și documentare artistice) destinate lansării în cinematografe, difuzării TV sau exploatării pe platforme digitale.

Obiective

  • Sprijinirea talentelor și competențelor;
  • Stimularea cooperării transfrontaliere, mobilității și inovării în crearea de opera audiovizuale europene;
  • Stimularea colaborării dintre producători provenind din țări cu capacități audiovizuale diferite.

Linia de finanțare de adresează companiilor europene independente de producție care au semnat un acord de co-dezvoltare.
Pentru a fi eligibile, aplicațiile trebuie depuse de un leader de proiect și cel puțin un partener care să fie stabiliți în cel puțin două țări participante la Europa Creativă – MEDIA.

Acțiuni eligibile

Sunt eligibile activitățile de co-dezvoltare a următoarelor tipuri de opere audiovizuale:

  • lungmetraje, filme de animație și documentare artistice cu durata de minimum 60 de minute, destinate în principal lansării în cinematografe;
  • proiecte de ficțiune (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 90 de minute, de animație (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 24 de minute și documentare creative (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 50 de minute, destinate în principal difuzării televizate sau pe platforme;
  • proiecte interactive, non-lineare de ficțiune, documentar creative sau animație (ex. VR).

Condițiile privind experiența minimă oferită utilizatorului nu se aplică în cazul formatelor neliniare (de exemplu, realitatea virtuală).

Buget

Bugetul total disponibil este de  6.500.000 EUR.

Contribuția financiară se acordă sub formă de subvenție.
Contribuția financiară maximă care poate fi acordată pentru un proiect individual constă într-o sumă fixă de 60 000 EUR/ partener (maxim 100.000 EUR pentru serialele TV care au bugete de producție mai mari de 20 milioane EUR).

Detalii complete

Textul complet și formularele de cerere sunt disponibile aici.