Difuzare TV și online content Apel deschis TV and online content (CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

Termen limită: 07.12.2023, ora 17:00 / 14.05.2024, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului)

Obiectivul liniei de finanțare Difuzare TV și online content este creșterea capacității producătorilor de film pentru a realize opera audiovizuale care să aibă potențialul de a circula în Europa și nu numai. De asemenea, se urmărește facilitarea coproducțiilor europene în domeniul televiziunii.

Finanțarea are ca scop întărirea indpendenței producătorilor de film în relație cu difuzorii și platformelor digitale.  De asemenea, este urmărită colaborarea între operatori, inclusive între producătorii europeni independenți, televiziuni, platforme digitale și agenți de vânzări. O atenție deosebită va fi acordată proiectelor care prezintă aspect inovative și finanțării strategiilor de distribuție.

Buget

Bugetul total disponibil este de  20 000 000 EUR.

Detalii complete

Textul complet și formularele de cerere sunt disponibile aici.