Rețele de festivaluri Apel închis Networks of European Festivals (CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termen limită: 11.04.2024, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului)

Linia de finanțare Rețele de festivaluri sprijină colaborarea între festivalurile de film europene în vederea dezvoltării publicului European și pentru a promova circulația și vizibilitatea operelor europene.

Obiective:

  • sprijinirea cooperării între festivalurile europene member ale unei rețele care difuzează o proporție semnificativă de filme europene non-naționale, având activități colaborative care contribuie la dezvoltarea publicului;
  • creșterea impactului festivalurilor europene pentru a spijini promovarea, distribuția și circulația filmelor europene non-naționale;
  • sprijinirea schimbului de bune practici privind cooperarea între festivaluri care colaborează în vederea dezvoltării publicului European;
  • sprijinirea digitalizării, inlusiv prin instrumente online.

Cine poate aplica:

  • consorții de organizații care realizează festivaluri de film în țările MEDIA care difuzează cel puțin 50% filme europene non-naționale din cel puțin 15 țări participante la program;

Rețeaua de festivaluri trebuie să cuprindă minim 3 organizații.
Maxim 20% din festivalurile participante la rețea pot proveni din aceiași țară.

Buget

Bugetul total disponibil este de  5.500.000 EUR.

Detalii complete

Textul și formularele de cerere sunt disponibile aici.