Despre Subprogramul MEDIA

Bugetul Europa Creativă - MEDIA este de 1,41 miliarde de Euro și prezintă 58% din bugetul total al Programului.

În conformitate cu obiectivele programului, Europa Creativă - MEDIA are următoarele priorități:

 • cultivarea talentelor, a competențelor și a aptitudinilor și stimularea colaborării, a mobilității și a inovării transfrontaliere în crearea și producerea de opere audiovizuale europene, încurajând astfel colaborarea între state membre care dispun de capacități audiovizuale diferite;
 • îmbunătățirea circulației, a promovării, a distribuției online și a distribuției în cinematografe a operelor audiovizuale europene în cadrul Uniunii și la nivel internațional în noul mediu digital, inclusiv prin intermediul unor modele de afaceri inovatoare;
 • promovarea operelor audiovizuale europene, inclusiv a operelor de patrimoniu, și sprijinirea implicării și dezvoltării unor categorii de public de toate vârstele, în special a publicului tânăr, în întreaga Europă și în afara acesteia.

Prioritățile sunt abordate prin sprijinirea dezvoltării, producției, promovării și difuzării de opere europene, precum și prin sprijinirea accesului la respectivele opere, cu scopul de a intra în contact cu categorii diverse de public în Europa și dincolo de granițele acesteia, adaptându-se astfel la noile evoluții ale pieței și însoțind punerea în aplicare a Directivei 2010/13/UE.

Prioritățile Europa Creativă - MEDIA țin seama de cerințele Directivei (UE) 2018/1808 și de diferențele dintre țări în ceea ce privește producția și distribuția conținutului vizual și accesul la acesta, precum și dimensiunea și caracteristicile specifice ale piețelor acestora și diversitatea lingvistică, și sunt urmărite prin următoarele acțiuni, ale căror detalii sunt definite în programele de lucru:

 • elaborarea de opere audiovizuale de către societăți europene independente de producție, acoperind o varietate de formate (cum ar fi filme de lung metraj, filme de scurt metraj, seriale, documentare și jocuri video narative) și genuri și vizând diverse categorii de public, inclusiv copii și tineri;
 • producția, de către societăți de producție independente din Europa, de conținut TV și de scenarii narative în serie inovatoare și de calitate care se adresează unui public divers;
 • instrumente de promovare și de marketing, inclusiv cele online și prin utilizarea analizei datelor, pentru a crește importanța, vizibilitatea, accesul transfrontalier și cotele de audiență ale operelor europene;
 • sprijin pentru vânzările și circulația internațională a operelor europene non-naționale pe toate platformele (de ex. în săli de cinema, online), orientate atât către producțiile mici, cât și către cele de dimensiuni mari, inclusiv prin coordonarea unor strategii de distribuție care acoperă mai multe țări precum și prin încurajarea utilizării instrumentelor de subtitrare, de dublare și, după caz, de descriere audio;
 • sprijinirea accesului multilingv la programele TV culturale online prin subtitrare;
 • sprijinirea activităților de networking între profesioniștii din domeniul audiovizualului, inclusiv în rândul creatorilor, și a schimburilor business-to-business pentru a cultiva și promova talentele din sectorul audiovizual european și pentru a facilita elaborarea și distribuția de co-creații și coproducții europene și internaționale;
 • sprijinirea activităților operatorilor europeni din domeniul audiovizualului la evenimente ale industriei și târguri de profil în Europa și în afara acesteia;
 • sprijin pentru vizibilitatea și promovarea filmelor și creațiilor audiovizuale europene destinate unui public european larg dincolo de frontierele naționale, în special în rândul tinerilor și al multiplicatorilor de opinie, inclusiv prin organizarea de proiecții, activități de comunicare, diseminare și promovare în sprijinul premiilor europene, în special al „Premiului LUX – Premiul european de film al publicului decernat de Parlamentul European și de Academia Europeană de Film”;
 • inițiativele de promovare a dezvoltării și implicării publicului, inclusiv a educației cinematografice, vizând în special publicul tânăr;
 • activitățile de formare și de mentorat menite a spori capacitatea profesioniștilor din domeniul audiovizual de a se adapta la noile procese creative, la evoluțiile pieței și la noile tehnologii digitale care afectează întregul lanț valoric;
 • o rețea sau rețele europene ale operatorilor de servicii video la cerere, care difuzează o proporție semnificativă de opere europene non-naționale;
 • festivaluri europene și o rețea sau rețele de festivaluri europene care proiectează o proporție semnificativă de opere europene non-naționale, păstrându-și, în același timp, identitatea și profilul unic;
 • o rețea europeană de operatori de cinematografe, cu o acoperire geografică largă, care proiectează o proporție semnificativă a filmelor europene non-naționale, promovând rolul cinematografelor europene pentru circulația operelor europene;
 • măsuri specifice pentru a contribui la o participare mai echilibrată din perspectiva genului în sectorul audiovizual, inclusiv studii, mentorat, formare și activități de networking;
 • sprijin pentru dialogul în domeniul politicilor, acțiunile de politică inovatoare și schimbul de bune practici, inclusiv prin activități analitice și prin furnizarea de date fiabile;
 • schimbul transnațional de experiență și know-how, activitățile de învățare inter pares și relaționarea între factorii de decizie politică și sectorul audiovizual.