Consultare publică PNRR - Schema de ajutor de minimis și Ghidul solicitantului aferente apelului de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme

Consultare publică PNRR - Schema de ajutor de minimis și Ghidul solicitantului aferente apelului de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuție

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de coordonator de reforme și investiții, lansează în consultare publică Schema de ajutor de minimis și Ghidul solicitantului aferente apelului de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 11. Turism și cultură, Investiția I7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme.

Acest apel de proiecte urmărește să sprijine accelerarea tranziției digitale a producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală. Bugetul total al apelului Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme este de 5 milioane euro, echivalent în lei, finanțat de Uniunea Europeană prin PNRR.

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina electronică a Ministerului Culturii, respectiv a Unității de Management a Proiectului.

Potențialii solicitanți/ beneficiari sunt invitați să parcurgă integral Schema de ajutor de minimis, Ghidul și Anexele aferente și, dacă este cazul, să transmită observații/ recomandări la adresa de e-mail: contact.i7pnrr@umpcultura.ro, până la data de 4 octombrie 2022, prin completarea Formularului de propuneri.

Atenție! Se vor lua în considerare observațiile/ recomandările transmise, exclusiv, în formatul Formularului de propuneri.

Documentele publicate în consultare sunt disponibile aici.