Președinția estonă a UE și prioritățile pentru cultură

19 iulie 2017

Din 1 iulie a.c. Estonia deține Președinția rotativă a Consiliului UE pentru următoarele 6 luni. Motto-ul său în această perioadă este "Unitate prin echilibru" – o sintagmă prin care Estonia subliniază importanța găsirii unui echilibru între diferitele opinii, tradiții și interese din Europa de azi și necesitatea identificării celor mai bune soluții pentru provocările cu care se confruntă cetățenii europeni.

În următoarea jumătate de an Președinția se va axa pe 4 domenii-cheie: o economie europeană deschisă și inovatoare, o Europă sigură și securizată, Europa digitală și libera circulație a datelor și o Europă durabilă și favorabilă incluziunii.


Președinția are și un
program cu priorități în domeniile educație, tineret, cultură și sport


În sectorul cultural, Președinția va continua să lucreze la implementarea
Planului de lucru al Consiliului pentru cultură (2015-2018) și să se concentreze asupra accesului la cultură în era digitală, în special asupra dezvoltării publicului. Bazându-se pe activitatea grupurilor de experți naționali ce lucrează prin metoda deschisă de coordonare (OMC), Președinția va elabora o serie de concluzii despre impactul tehnologiilor digitale asupra instituțiilor culturale. Totodată, printre priorități se numără și continuarea demersurilor legate de adoptarea propunerii Comisiei Europene cu privire la importul de bunuri culturale în Uniunea Europeană, în strânsă cooperare cu sectorul vamal.

În sfera audiovizualului
, unul dintre cele mai importante obiective ale Președinției estone este
revizuirea  Directivei UE privind serviciile media audiovizuale (Directiva AVMS) și încheierea acordurilor necesare cu Parlamentul European.

Președinția Consiliului UE se asigură prin rotație de către statele membre ale UE din 6 în 6 luni. În cursul acestei perioade de 6 luni, Președinția conduce reuniunile la toate nivelurile în Consiliu, contribuind la asigurarea continuității lucrărilor UE în cadrul Consiliului. Statele membre care dețin Președinția lucrează împreună îndeaproape în grupuri de trei, denumite „triouri”. Trioul stabilește obiective pe termen lung și pregătește o agendă comună, determinând subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu pe o perioadă de 18 luni. Pe baza acestui program, fiecare dintre cele 3 țări își pregătește propriul său program, mai detaliat, pentru 6 luni. Trioul actual este alcătuit din președințiile Estoniei, Bulgariei și Austriei.

România va prelua Președinția Consiliului UE în prima jumătate a anului 2019
, în trio cu Finlanda și Croația, alături de care va trebui să definească un set de obiective comune.


Mai multe informații despre programul și prioritățile Președinției estone 2017:
www.eu2017.ee