Apelul pentru proiecte de cooperare se va lansa în toamnă

08 august 2017

Lansarea următorului apel de proiecte de cooperare Europa Creativă este estimată pentru toamna acestui an, cel mai  probabil la finalul lunii septembrie. Termenul comunicat poate suferi modificări în cazul în care adoptarea Planului de lucru al Programului Europa Creativă pentru 2018 nu are loc conform calendarului stabilit de Comisia Europeană.

Pentru actualizări privind această informație, vă invităm să urmăriți cu regularitate secțiunea de noutăți a website-ului Biroului Europa Creativă – Cultura și pagina programului.

În cadrul acestei licitații, vor fi finanțate trei categorii de proiecte:

Categoria 1 – Proiecte de cooperare de mai mică amploare (Coop 1).  Acestea implică un lider de proiect și cel puțin doi parteneri provenind din minimum trei state diferite participante la subprogramul Cultura. Plafonul maxim al finanțării acordate este de 200.000 de euro, reprezentând 60% din bugetul total eligibil.

Categoria 2 – Proiecte de cooperare de mai mare amploare (Coop 2).  Acestea includ operatori din minimum șase țări eligibile (un lider și cinci parteneri) și pot primi un grant de maximum 2 milioane de euro, constituind 50% din bugetul total eligibil.

Categoria 3 – Proiecte de cooperare în relație cu Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 (Coop 3)
. Acestea întrunesc aceleași criterii de la prima categorie, implicând un lider de proiect și minimum doi parteneri  din trei state diferite care participă la subprogramul Cultura, cuantumul maxim al grantului acordat fiind de 200.000 de euro, respectiv 60% din bugetul total eligibil.  Spre deosebire de proiectele de mai mică amploare, propunerile din această categorie vor contribui în mod obligatoriu la tematica și implementarea obiectivelor Anului European al Patrimoniului Cultural 2018.

Valorile estimative ale alocărilor financiare sunt de 40 milioane de euro pentru categoriile 1 și 2, respectiv 5 milioane de euro pentru categoria 3 de proiecte.

Câteva detalii despre proiectele dedicate Anului European al Patrimoniului Cultural 2018

Această nouă categorie de proiecte va fi finanțată doar în cadrul acestui apel și vizează două dintre obiectivele Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, respectiv:

  • aprecierea valorii și utilizarea patrimoniului cultural european ca resursă comună și creșterea conștientizării valorilor și istoriei noastre comune;
  • întărirea sentimentului de apartenență la spațiul comun european.

Propunerile de proiecte depuse vor urmări să promoveze patrimoniul cultural ca  sursă de inspirație pentru creația contemporană și inovare, stimulând interacțiunea dintre domeniul patrimoniului cultural și alte sectoare culturale și creative.

În contextul acestui apel special, patrimoniul cultural trebuie înțeles ca reprezentând un spectru amplu de resurse moștenite din trecut sub multiple forme și aspecte – material, imaterial, digital (generat în format digital sau digitizat), incluzând monumente, situri, peisaje culturale, practici, abilități, cunoștințe și expresii ale creativității umane, precum și colecții conservate sau administrate de instituții publice sau private precum muzeele, bibliotecile sau arhivele. Patrimoniul cultural îl include și pe cel cinematografic.

Nu vor fi finanțate acele aplicații care propun intervenții fizice asupra monumentelor istorice, siturilor sau peisajelor culturale.

Este recomandat ca în cadrul propunerilor de proiecte acele activități cu o mare vizibilitate să fie programate pentru anul calendaristic 2018, pentru a marca astfel anul european. În procesul de evaluare a aplicațiilor, vor avea un avantaj acele proiecte care nu sunt centrate exclusiv pe activități de comunicare și creștere a gradului de conștientizare, ci care vor avea un efect durabil, demonstrând sustenabilitate dincolo de durata proiectului.

Resurse pentru dezvoltarea ideilor de proiect

Pentru identificarea de parteneri în cadrul proiectelor de cooperare europeană puteți folosi metodele prezentate de noi aici. În cazul în care doriți să fiți partener în cadrul unui astfel de proiect, puteți consulta și ofertele de parteneriat disponibile până în prezent pe website-ul nostru. Pe pagina Biroului Europa Creativă – Cultura regăsiți detalii despre procesul de depunere online a aplicațiilor.

Nu în ultimul rând, vă putem oferi feedback și consultanță gratuite în procesul de elaborare a propunerilor de proiect.

Pentru informații suplimentare ne puteți scrie la adresa
cultura@europa-creativa.eu sau ne puteți contacta telefonic la numărul 021 316 6061.


Photo credit: Rainbow umbrella mosaic © Sarah Klockars-Clauser