Noi platforme europene finanțate prin programul Europa Creativă

31 august 2017

Miercuri, 30 august a.c., Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a anunțat rezultatele licitației de proiecte pentru platforme europene EACEA-06-2017.  Concursul de proiecte a avut o alocare financiară de 6,3 milioane de euro și este al treilea și ultimul de acest fel din actualul cadru de finanțare Europa Creativă – Subprogramul Cultura.

Scopul general al celor trei apeluri a fost să susțină platforme din diferite domenii de activitate care își propun să promoveze, printr-o programare cu dimensiune europeană, creatorii, artiștii și creațiile acestora, în special pe cei aflați la început de carieră.

Organizații provenind din 23 de state au depus 64 de propuneri de proiecte, dintre care au fost selectate 13. Dintre aceste 13 platforme europene finanțate, șapte au primit sprijin pentru prima dată, fiind platforme europene noi sau succesoare ale unor proiecte finanțate prin Cultura 2007-2013.

Pentru prima oară în istoricul acestei linii de finanțare au fost sprijinite inițiative din domeniul fotografiei, designului, circului și artelor digitale, completându-se astfel eforturile Comisiei Europene de a susține platforme care structurează diverse sectoare culturale la nivel european, în continuarea celor legate de muzică, arhitectură, literatură (poezie), arte vizuale, dans etc.Trei organizații din România sunt membre ale unor platforme finanțate în acest an. Este vorba despre Fundația Culturală META, Asociația ROKOLECTIV și Centrul Național al Dansului București.

Platformele sunt asocieri neformalizate juridic ale unor organizații din întreaga Europă care au obiective comune și își sprijină reciproc strategiile de promovare ale artiștilor, creatorilor și operelor lor, contribuind astfel la o expunere internațională a celor aflați la început de carieră. Prin activitățile pe care le derulează și prin modul în care cooperează, membrii unei platforme contribuie la mai buna conturare a unor strategii comune pe scară largă, la dezvoltarea unor produse sau servicii de calitate pentru publicul din Uniune și din afara ei, inclusiv prin crearea unor mărci europene și strategii comune de branding, promovare și plasare în piața domeniului lor de activitate.

Platformele finanțate în cadrul apelului din 2017 au depus proiecte cu o durată de patru ani, fiind capabile să demonstreze că activitățile lor sunt relevante și inovatoare în raport cu sectorul în care activează, au  un impact ridicat și sunt sustenabile. Este de reținut faptul că cele mai multe dintre acestea își extind anual numărul de membri prin apeluri cu criterii clare de selecție, organizațiile selectate primind sprijin financiar din partea coordonatorului platformei.


Mai jos, lista tuturor proiectelor care au primit sprijin financiar în cadrul apelului din 2017: