S-au lansat apelurile din 2017 pentru proiecte de cooperare Europa Creativă - Cultura

18 septembrie 2017

Astăzi, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a lansat două apeluri pentru proiecte de cooperare culturală europeană în cadrul Programului Europa Creativă – Subprogramul Cultura.

În continuare, vă prezentăm o serie de aspecte importante extrase din documentele licitației anuale, despre care puteți afla mai multe
aici.

Categorii de proiecte


Categoria I – Proiecte de cooperare de mai mică amploare
  
Acestea implică un lider de proiect și cel puțin doi parteneri provenind din minimum trei state diferite participante la subprogramul Cultura. Plafonul maxim al finanțării acordate este de 200.000 de euro, reprezentând 60% din bugetul total eligibil.

Categoria II – Proiecte de cooperare de mai mare amploare  
Acestea includ operatori din minimum șase țări eligibile (un lider și cinci parteneri) și pot primi un grant de maximum 2 milioane de euro, constituind 50% din bugetul total eligibil.


Exclusiv în 2017! Categoria III – Proiecte de cooperare în relație cu Anul European al Patrimoniului Cultural 2018
Acestea întrunesc aceleași criterii de la prima categorie, implicând un lider de proiect și minimum doi parteneri  din trei state diferite care participă la subprogramul Cultura, cuantumul maxim al grantului acordat fiind de 200.000 de euro, respectiv 60% din bugetul total eligibil.  Spre deosebire de proiectele de mai mică amploare, propunerile din această categorie vor contribui în mod obligatoriu la tematica și implementarea obiectivelor Anului European al Patrimoniului Cultural 2018.


Atenție! O organizație nu poate depune decât un singur proiect la una dintre cele trei categorii (I, II sau III). Pe de altă parte, organizația aplicantă poate participa ca partener în mai multe proiecte.
 

Exemple de activități eligibile

Pentru categoriile I și II de proiecte (lista nu este exhaustivă):

 • schimburi între actori culturali pentru dobândirea de noi competențe și expertize (competențe digitale, noi modele de afaceri și de management, noi abordări de lucru cu publicul, sprijin pentru organizațiile mici în dezvoltarea capacității de a solicita împrumuturi): sesiuni de formare profesională, ateliere de lucru, realizarea de diverse materiale și instrumente-suport, inclusiv online (de exemplu, website-uri) etc.
 • schimburi de actori culturali între mai multe țări, inclusiv vizite prelungite și rezidențe artistice, care îi ajută pe artiștii/ profesioniștii din domeniul culturii să-și dezvolte carierele ­­– de exemplu: creație artistică, coproducții și creații colective (co-creations) care sunt itinerate în diferite țări.
 • activități derulate de organizații culturale din diferite țări, care fac coproducții și/ sau derulează activități în diferite spații/ în cadrul mai multor evenimente din diverse țări sau în cadrul unui singur eveniment cu recunoaștere și vizibilitate internaționale și, prin urmare, cu efect multiplicator în alte țări. Trebuie incluse activități de sporire și diversificare a publicului și de facilitare a accesului audienței la creații complexe. De exemplu: prin intermediul unor expoziții itinerante între parteneri sau al unui muzeu care împrumută colecții unui muzeu dintr-o altă țară și acordă o atenție deosebită lărgirii publicului și extinderii duratei de viață a expozițiilor.
 • activități culturale și/ sau din domeniul audiovizual care sprijină integrarea refugiaților în Europa. Proiectele pot promova diverse creații comune și sunt încurajate să abordeze și aspecte juridice, lingvistice, de gen, chestiuni legate de mobilitate și specificități ale populației-țintă. Proiectele trebuie să stimuleze identificarea competențelor artistice specifice ale refugiaților, să pună în valoare talentele artistice ale populației refugiate sau să contribuie la sporirea abilităților de integrare socială și profesională.

Pentru categoria III de proiecte (lista nu este exhaustivă):

 • cooperarea între organizații culturale, actori-cheie din domeniul patrimoniului cultural și comunități locale, cu scopul de a pune în valoare semnificația europeană a colecțiilor sau a practicilor și a stimula, astfel, crearea unor scenarii/ abordări transnaționale inovatoare. De exemplu: designul participativ al instrumentelor de comunicare și interpretare, coorganizarea și coproducția de evenimente sau spectacole, ateliere de lucru interactive și alte activități culturale.
 • organizații culturale din diferite țări, care lucrează împreună pentru a dezvolta – în special la nivel generației tinere – un sentiment de responsabilitate partajată cu privire la patrimoniul cultural tangibil și intangibil de importanță europeană. De exemplu, prin intermediul instrumentelor de tip social media, prin evenimente axate pe schimbul de cunoștințe, prin expoziții, crearea de website-uri ad-hoc, aplicații, jocuri video, ghiduri, documentare și alte materiale.
 • cooperarea între diferite tipuri de organizații de patrimoniu cultural (de exemplu, muzee, biblioteci, arhive de filme, situri de patrimoniu, organizații ale societății civile etc.) și/ sau alte părți interesate din acest domeniu, care dezvoltă împreună acțiuni de consolidare a cunoașterii istoriei europene și a conștiinței referitoare la trecutul și moștenirea comune, precum și acțiuni de cultivare a memoriei istorice. Activitățile ar trebui să ajute organizațiile din domeniu să dea o dimensiune europeană acțiunilor lor, să dezvolte o cooperare durabilă cu noi parteneri din alte țări și să ajungă la un public mai larg.
 • programe și/ sau expoziții și/ sau spectacole culturale itinerate în diferite regiuni și țări europene, care se concentrează pe explorarea, documentarea, difuzarea și îmbunătățirea aspectelor mai slab reprezentate ale patrimoniului cultural european, precum și activități care promovează valori pozitive, cum ar fi reconcilierea, respectul reciproc, dialogul și înțelegerea interculturale.

Buget disponibil

Valorile estimative ale alocărilor financiare:

 • 40 de milioane de euro pentru categoriile I și II. Pentru a le asigura o reprezentare adecvată, proiectele de mai mică amploare (categoria I) au la dispoziție un buget de aproximativ 15,2 milioane de euro (38% din bugetul total).
 • 5 milioane de euro pentru categoria III de proiecte.

 Calendar

 

Categorie proiect

Termen-limită depunere

Perioada de evaluare

Informarea candidaților

Semnarea acordurilor de finanțare

Începerea proiectului

Categoria I – Proiecte de cooperare de mai mică amploare

18 ianuarie 2018 (13:00 ora României)

6 luni

iunie 2018

iulie-septembrie 2018

mai-decembrie 2018

Categoria II – Proiecte de cooperare de mai mare amploare

18 ianuarie 2018 (13:00 ora României)

6 luni

iunie 2018

iulie-septembrie 2018

iunie-decembrie 2018

Categoria II – Proiecte de cooperare în relație cu Anul European al Patrimoniului Cultural 2018

22 noiembrie 2017 (13:00 ora României)

6 luni

aprilie 2018

mai-iunie 2018

ianuarie-septembrie 2018


Detalii despre proiectele dedicate Anului European al Patrimoniului Cultural 2018
 

Această nouă categorie de proiecte va fi finanțată doar în cadrul prezentului apel și vizează două dintre obiectivele Anului European al Patrimoniului Cultural 2018:

 • aprecierea valorii și utilizarea patrimoniului cultural european ca resursă comună și creșterea conștientizării valorilor și istoriei noastre comune;
 • întărirea sentimentului de apartenență la spațiul comun european.

Propunerile de proiecte depuse vor urmări să promoveze patrimoniul cultural ca  sursă de inspirație pentru creația contemporană și inovare, stimulând interacțiunea dintre domeniul patrimoniului cultural și alte sectoare culturale și creative. 

În contextul acestui apel special, patrimoniul cultural trebuie înțeles ca reprezentând un spectru amplu de resurse moștenite din trecut sub multiple forme și aspecte – material, imaterial, digital (generat în format digital sau digitizat), incluzând monumente, situri, peisaje culturale, practici, abilități, cunoștințe și expresii ale creativității umane, precum și colecții conservate sau administrate de instituții publice sau private precum muzeele, bibliotecile sau arhivele. Patrimoniul cultural îl include și pe cel cinematografic. 


Este recomandat ca în cadrul propunerilor de proiecte acele activități cu o mare vizibilitate să fie programate pentru anul calendaristic 2018, pentru a marca astfel inițiativa tematică europeană. În procesul de evaluare a aplicațiilor, vor avea un avantaj acele proiecte care propun un efect durabil, demonstrând sustenabilitate dincolo de durata proiectului.


În cadrul categoriei III de proiecte, nu pot fi lideri de proiect următoarele tipuri de organizații:

 • instituții de învățământ superior (inclusiv universitățile, dar nu numai) și alte organizații similare care au profil de cercetare (asociații, fundații etc.);
 • instituții de cercetare și/ sau organizații care lucrează în domeniul cercetării;
 • organizații din domeniul turismului.

Următoarele activități nu sunt eligibile în cadrul proiectelor depuse la această categorie:

 • intervenții fizice asupra monumentelor istorice, siturilor sau peisajelor culturale;
 • activități dedicate cercetării sau turismului în relație cu patrimoniul cultural;
 • sondajele (întrucât va fi realizat un Eurobarometru referitor la patrimoniul cultural ca parte a programului european dedicat acestui an tematic);
 • conferințe, expoziții, ateliere de lucru etc. atât timp cât sunt activitățile principale ale proiectului (acestea pot fi însă derulate ca parte a strategiei de comunicare și diseminare a proiectelor).

Candidații trebuie să țină cont de faptul că, deși categoria III este dedicată proiectelor corelate cu obiectivele specifice ale Anului 2018, patrimoniul cultural poate fi vizat și de proiectele depuse la categoriile I sau II. Întrucât nu este posibilă depunerea mai multor proiecte în calitate de lider, organizațiile trebuie să decidă ce categorie este strategic potrivită pentru propunerile lor.

Depunerea proiectelor

Informații despre modalitatea de transmitere a propunerilor dv. găsiți pe pagina noastă aici.

Resurse pentru dezvoltarea ideilor de proiect

Descrierea celor mai importante aspecte ale proiectelor de cooperare clasice (categoriile I și II) găsiți pe pagina noastră
aici.

Echipa Biroului Europa Creativă România vă stă la dispoziție cu feedback și consultanță gratuite în procesul de elaborare a propunerilor de proiect. De asemenea, ne puteți contacta pentru a vă sprijini în identificarea de parteneri din alte țări europene eligibile la program. Pentru informații suplimentare ne puteți scrie la adresa cultura@europa-creativa.eu sau ne puteți contacta telefonic la numărul 021 316 6061. 

Nu în ultimul rând, pentru identificarea de parteneri pentru proiecte puteți folosi și metodele prezentate de noi aici. În cazul în care doriți să fiți partener în cadrul unui astfel de proiect, vă invităm să consultați și ofertele de parteneriat disponibile până în prezent pe website-ul nostru.

Legături rapide   

 

 Photo credit: Spin, ©