Follow-up Forumul resurselor pentru organizații culturale: Inspirație și resurse pentru creativii care vor să acceseze finanțări europene

13 decembrie 2017

În zilele de 5 și 6 decembrie anul curent, Biroul Europa Creativă din România a organizat în București, la NOD Makerspace, Forumul resurselor pentru organizații culturale. Această primă ediție a evenimentului a avut ca temă dezvoltarea proiectelor, cu accent pe bune practici din cadrul Europa Creativă – Subprogramul Cultura și prezentarea unor surse europene de finanțare nerambursabilă disponibile pentru operatorii din sectoarele culturale și creative.

Peste 100 de persoane au participat la această primă ediție a Forumului, care va avea o recurență anuală până în 2020. Acestea au reprezentat organizații publice și private provenind din domenii variate, precum artele spectacolului, patrimoniu cultural, arte vizuale, literatură, carte, lectură, design și arte decorative, arhitectură, educație și altele.

În prima zi a evenimentului (5 decembrie), participanții au fost inspirați de prezentările a opt proiecte finanțate prin Subprogramul Cultura și implementate de șase organizații din România în calitatea de lider sau de partener. Astfel, cei prezenți s-au putut familiariza cu inițiative din mai multe arii tematice, de dimensiuni și complexitate diferite în ceea ce privește tipologia și numărul partenerilor, durata perioadei de implementare și activitățile planificate. Totodată, acestea se află în stadii diferite de implementare sau au fost deja încheiate, astfel încât cei din sală au avut ocazia să descopere din mai multe perspective cum programează și pun în practică organizațiile lidere sau partenere obiectivele finanțării oferite prin Subprogramul Cultura.

Inițiativele sprijinite de Europa Creativă – Cultura prezente la eveniment sunt: „ARTEC – Arts, Rediscovery, Traditions, Eclectic, Contemporary”, implementat de Fundația Transylvania Trust (Cluj-Napoca), lider de proiect; „Cu Tenda – Stories, Images and Sounds on the Move”, gestionat de Muzeul Național al Țăranului Român (București), lider de proiect;  „Tele-Encounters”, coordonat de Teatrul Dramatic George Ciprian (Buzău), lider de proiect; „Fabulamundi. Playwriting Europe - Crossing generations” (2015-2016) și „Fabulamundi. Playwriting Europe: Beyond borders?”  implementate de Teatrul Odeon (București) în calitate de partener; „Turn on Literature”, Biblioteca Județeană Antim Ivireanul (Râmnicu Vâlcea), partener; PUBCOOP – Strategies to a European Written Culture Preservation through Publishers Cooperation from Lesser Used Languages” și „ALDUS – European Bookfairs' Network” implementate de Asociația Editorilor din România (București) în calitate de partener.

Reprezentanții organizațiilor beneficiare amintite mai sus au vorbit despre proiectul european pe care îl implementează împreună cu partenerii străini, oferind detalii despre motivația intrării în proiect, calitatea și relevanța parteneriatului european, asigurarea cofinanțării, dificultățile întâmpinate, dar și beneficiile personale și organizaționale pe care le au prin prisma participării la aceste proiecte. Totodată, au făcut recomandări viitorilor aplicanți cu privire la aspectele de care trebuie să țină cont atunci când depun și câștigă un proiect Europa Creativă – Cultura.

Până în prezent, 34 de organizații din România sunt implicate în 38 de proiecte de cooperare europeană câștigătoare. Dintre acestea, 3 sunt lideri de proiect și 31 sunt parteneri (12 sunt instituții publice, 11 ONG-uri și 2 companii private). Majoritatea proiectelor la care participă România sunt de aproximativ doi ani și au solicitat granturi UE de circa 200.000 €.

În cursul celei de-a doua zile a evenimentului (6 decembrie), au fost prezentate patru programe de finanțare europeană nerambursabilă dedicate cooperării la nivel european sau proiectelor cu dimensiune și valoare adăugată europeană:  

Pentru a veni în sprijinul participanților, prezentările au inclus exemple de proiecte culturale sprijinite în cadrul acestor programe. Intervențiile au pus accentul pe modul în care sursele de finanțare pot fi utilizate pentru inițiative care pun în legătură cultura și creativitatea cu domenii de activitate conexe precum educația, formarea profesională, cetățenia europeană etc. Informațiile  furnizate despre criteriile de eligibilitate, calendarul, bugetul și condițiile specifice ale acestor programe europene sunt menite să sprijine organizațiile participante în procesul lor de dezvoltare și planificare strategică pe termen scurt și mediu.

Un rezumat al evenimentului este disponibil
aici.

Vă așteptăm la ediția Forumului de anul vitor!