S-a lansat apelul din 2019 pentru proiecte de traduceri literare Europa Creativă

17 aprilie 2019

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a lansat apelul din 2019 pentru proiecte de traduceri literare în cadrul Programului Europa Creativă - Cultura, cu termen-limită de depunere în 4 iunie a.c. (ora 13:00 a României). 

Componenta finanțează traducerea, publicarea și promovarea la nivel european a operelor de ficțiune (romane, nuvele, povestiri, piese de teatru, poezii, benzi desenate, cărți de ficțiune pentru copii) din și în limbile recunoscute oficial în țările eligibile. În plus, sunt acceptate și traducerile din latină și greaca veche. Lucrările de ficțiune trebuie să fi fost publicate anterior și să fie scrise de autori care sunt cetățeni sau rezidenți într-una dintre țările eligibile, cu excepția operelor scrise în latină și greaca veche. Operele nu trebuie să fi fost traduse în limba-țintă, cu excepția cazului în care o nouă traducere corespunde unei nevoi clar evaluate (în acest caz se va explica impactul așteptat asupra cititorilor și se va justifica necesitatea unei noi traduceri în acea limbă-țintă).

Bugetul total disponibil pentru apelul 2019 este de 2,5 milioane €.

Apelul se adresează editurilor și organizațiilor cu activitate editorială din statele participante la program, care au cel puțin 2 ani de existență juridică la momentul depunerii.

Sunt finanțate proiecte cu o durată de maximum 2 ani care vizează traducerea, publicarea și promovarea unui pachet de 3 – 10 lucrări de ficțiune din și în limbi eligibile. Valoarea maximă a grantului este de 100.000 €, reprezentând cel mult 50% din bugetul total eligibil. Proiectele trebuie aibă la bază o strategie privind traducerea, distribuția și promovarea pachetului propus.

Principalele modificări față de apelul anterior (2018):

  • calendarul propus pentru desfășurarea activităților nu se poate suprapune cu perioada de implementare a proiectelor de traduceri literare pentru care ați primit finanțare în cadrul apelurilor anterioare;
  • este eligibilă și producția cărților audio (audiobooks).


Detalii complete despre această componentă de finanțare găsiți în secțiunea 
Traduceri literare a website-ului nostru.

Vă reamintim că Biroul Europa Creativă – Cultura vă poate ajuta cu informații și asistență tehnică gratuite în procesul de elaborare și depunere a aplicației. Vă stăm la dispoziție prin e-mail, telefon și la sediul nostru în situația în care doriți să accesați această finanțare. Nu ezitați să ne 
contactați! 


Sursa foto: 
Wikipedia