10 noi programe de formare pentru tinerii profesioniști din domeniul muzicii finanțate de Europa Creativă

26 iulie 2019

Au fost anunțați beneficiarii apelului  Music Moves Europe – Training scheme for young music professionals (EAC/S18/2018). Organizațiile câștigătoare vor implementa 10 programe pilot de formare a tinerilor profesioniști din domeniul muzicii. Acestea au în vedere testarea la scară mică a unor  modele de training și îmbunătățire a capacității și a rezilienței la nivelul sectorului.

Concluziile acestor programe pilot vor fi utilizate în vederea dezvoltării unei strategii integrate pentru sprijinul muzicii în următorul cadru de finanțare al Uniunii Europene, care va viza aspecte esențiale precum competitivitatea, accesul crescut al cetățenilor la produsele sectorului, sprijinul diversității și al talentelor din domeniu la nivel european.

Reamintim faptul că la finalul anului 2015 Comisia Europeană a inițiat un dialog cu reprezentanții sectorului muzical din Europa cu scopul de a identifica principalele dificultăți cu care se confruntă acesta, precum și soluții, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar.  Astfel s-a conturat acțiunea pregătitoare „Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent” care are ca scop testarea modalităților de a finanța sectorul muzical după 2020 și care a cuprins două licitații și două apeluri de proiecte, printre care și cel dedicat formării profesioniștilor. Rezultatele apelului sunt disponibile aici.