Cerere de propuneri: Platform(s) for cultural content innovation

29 iulie 2019

Proiectul-pilot Platform(s) for cultural content innovation va fi implementat de Comisia Europeană și va avea ca obiective:

  • sprijinirea industriilor europene de conținut să-și dezvolte capacitatea de inovare, precum și să adopte noi tehnologii prin care să-și păstreze poziția de pionieri creativi în era digitală;
  • promovarea schimbului de experiență, date și cunoștințe între actorii din diferite industrii de conținut;
  • testarea și dezvoltarea de noi abordări și modele de afaceri pentru crearea, distribuirea și promovarea conținutului, profitând de tehnologiile digitale și ținând cont de audiență;
  • existența și funcționarea platformei (platformelor) pentru inovarea conținutului cultural.

Solicitanții eligibili trebuie să fie operatori activi în industriile de conținut, care includ, printre altele: industria audiovizualului, multimedia, industria editorială, industria muzicii.

Bugetul disponibil este de 1.038.000 de euro pentru finanțarea unui număr maxim de 3 proiecte. Cofinanțarea acordată de Comisia Europeană este de cel mult 60%/proiect.

Termenul-limită pentru trimiterea propunerilor este 20 septembrie 2019
. Informații complete privind această cerere de propuneri sunt disponibile aici.