Apel deschis pentru propuneri: Premiile Uniunii Europene pentru patrimoniu cultural / Premiile Europa Nostra 2020

10 septembrie 2019
Premiile Europa Nostra, susținute prin intermediul programului Europa Creativă, sunt acordate anual și au drept scop identificarea și promovarea bunelor practici în domeniul conservării patrimoniului cultural material și imaterial, stimularea schimbului de experiență profesională la nivel comunitar și creșterea gradului de conștientizare și apreciere a publicului larg față de patrimoniul Europei.

Vor fi conferite 30 de distincții în cadrul următoarelore patru categorii:
  • Conservare: realizări deosebite în domeniul conservării, îmbunătățirii și adaptării monumentelor la noi utilizări.
  • Cercetare: proiecte remarcabile de cercetare care au avut efecte tangibile în conservarea și punerea în valoare a patrimoniului european.
  • Serviciu dedicat al unor persoane sau organizații: categoria este deschisă acelor persoane sau organizații care au excelat de-a lungul unei perioade îndelungate de timp în protejarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului.
  • Educație, formare și creșterea conștientizării: inițiative însemnate în educația, formarea profesională și creșterea conștientizării în domeniul patrimoniului material și imaterial pentru a promova și/sau a contribui la dezvoltarea durabilă.    
 
4 dintre proiectele câștigătoare (câte unul din fiecare categorie) vor fi recompensate cu Marele Premiu al Juriului, iar altul va primi Premiul Publicului, în baza votului online.

În plus, în cadrul edițiilor 2020 și 2021 ale Europa Nostra vor fi acordate și două Premii Speciale ILUCIDARE. ILUCIDARE este un proiect finanțat prin Programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, cu scopul de a încuraja inovația în domeniul patrimoniului. 

Termenul-limită de depunere a propunerilor este 1 octombrie 2019. 

Mai multe informații sunt disponibile aici.