Europa Creativă și impactul Brexit

14 februarie 2020

Europa Creativă 2014-2020

Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană în data de 31 ianuarie 2020. Potrivit informațiilor comunicate pe website-ul Comisiei Europene, Acordul privind retragerea prevede că Regatul Unit va continua să participe la programele curente ale UE în perioada 2014-2020, inclusiv la Programul Europa Creativă, ca și cum ar avea calitatea de stat membru până la încheierea programelor.

Aceasta înseamnă că operatorii culturali britanici sunt în continuare eligibili în cadrul proiectelor Europa Creativă deja selectate și al celor depuse și contractate până la terminarea actualului cadru financiar multianual, chiar dacă perioada de implementare a acestor proiecte se întinde și după anul 2020.  

Prin urmare, întrucât statutul Regatului Unit ca țară eligibilă participantă la Programul Europa Creativă este neschimbat în această perioadă, facem următoarele precizări cu privire la apelurile deschise sau care urmează să se mai lanseze anul acesta în cadrul Subprogramului Cultura și al Componentei transsectoriale:


Europa Creativă după 2020

Eventuala participare a Regatului Unit la următoarea generație de programe ale UE după 2020, inclusiv Europa Creativă, va depinde de rezultatul negocierilor generale privind relația viitoare dintre cele două părți.

Apelul special pentru proiecte de cooperare cu și în Balcanii de Vest

Apelul Consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest este finanțat integral din Instrumentul pentru asistență în preaderare, dar este implementat în conformitate cu regulile aplicabile Programului Europa Creativă.

După intrarea în vigoare a acordului privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, organizațiile britanice sunt în continuare eligibile în cadrul acestui apel de propuneri.