Europa Creativă – apeluri deschise pentru organizațiile culturale și creative

13 martie 2020

S-au prelungit termenele-limită de depunere a proiectelor pentru următoarele apeluri:

  • Proiecte de cooperare cu și în Balcanii de Vest (EACEA/39/2019), deadline în 28 aprilie a.c., ora 18:00 a României,

  • Apelul „Co-creation and Co-production scheme for the music sector” (EAC/S18/2019), deadline în 30 aprilie a.c., ora 14:00 a României,

  •  Apelul „Music education and learning” (EAC/S53/2019), deadline în 30 aprilie a.c., ora 14:00 a României.

Actualizare la 25 martie 2020. Sursa: pagina programului Europa Creativă.


Organizațiile active în sectoarele culturale și creative pot accesa fonduri nerambursabile Europa Creativă sau IPA II aplicând la una dintre cele 5 linii de finanțare deschise:

1. Proiecte de traduceri literare (EACEA/05/2020). Apelul s-a deschis în 5 martie a.c. și este dedicat editurilor sau organizațiilor cu activitate editorială cu o vechime de minimum 2 ani care doresc să propună spre traducere un pachet de opere literare europene de înaltă calitate. Durata proiectelor trebuie să fie de maximum 24 de luni, iar grantul solicitat nu trebuie să depășească 100.000 €, reprezentând 50% din valoarea totală a bugetului eligibil. Mai mult detalii despre condițiile de eligibilitate sunt disponibile aici
Termen-limită de depunere a propunerilor: 5 mai 2020, ora 18:00 a României.

2. Proiecte de cooperare cu și în Balcanii de Vest (EACEA/39/2019). Apelul pentru propuneri „Consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest” este finanțat integral din Instrumentul pentru asistență în preaderare (IPA II), dar va fi implementat în conformitate cu regulile aplicabile Programului Europa Creativă.  Acesta este deschis până în 28 aprilie a.c., ora 18:00 a României și vizează dezvoltarea unor proiecte de cooperare între statele membre UE și țările din regiunea Balcanilor de Vest: Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Kosovo, Muntenegru, Serbia. Statele eligibile din zona Balcanilor trebuie să fie principalii beneficiari ai apelului. Parteneriatele constituite trebuie să includă minimum 5 organizații, astfel: cel puțin 2 organizații din țări diferite din Balcanii de Vest și cel puțin 2 organizații din țări UE diferite. Se pot solicita între 100.000 € și 500.000 € per proiect, reprezentând 85% din valoarea bugetului total eligibil. Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 24 și 48 de luni. Detalii despre prioritățile apelului și alte criterii de eligibilitate sunt disponibile aici.  

3. Apelul „Bridging Culture and Audiovisual through Digital” (EACEA/28/2019). Vor fi finanțate proiecte-pilot care explorează  potențialul colaborărilor între cultură și audiovizual, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii, principalul obiectiv avut în vedere fiind înființarea Laboratorului de Creație și Inovare  în cadrul programului Europa Creativă 2021-2027. Acesta este cel de-al doilea apel de acest tip din cadrul componentei transsectoriale a programului, proiectele câștigătoare din 2019 fiind deja în implementare. Proiectele pot fi depuse de către un consorțiu format din minimum 3 organizații cu experiență în domenii diferite, inclusiv din sectorul audiovizual, provenind din statele participante la Europa Creativă. Acestea pot solicita minimum 300.000 € per proiect, reprezentând 60% din valoarea totală. Termenul-limită de transmiterea a aplicațiilor este 14 mai 2020, ora 18:00 a României. Detalii despre activitățile eligibile și condițiile de participare sunt disponibile aici

8 proiecte au fost selectate în cadrul primului apel, 5 dintre acestea figurând deja în Platforma cu proiecte finanțate.

4. Apelul „Co-creation and Co-production scheme for the music sector” (EAC/S18/2019) se înscrie în acțiunea pregătitoare Muzica mișcă Europa și vizează identificarea și sprijinul a cel puțin 10 programe-pilot de coproducție și co-creație pentru compozitori și muzicieni care să faciliteze dezvoltarea repertoriului muzical european. Sunt eligibili aplicanți unici și consorții formate din minimum 2 entități provenind din țările care participă la programul Europa Creativă, Subprogramul Cultura. Se vor finanța proiecte cu o durată de până la 14 luni, iar granturile vor avea o valoare maximă de 50.000 €, respectiv 85% din buget.
Termenul de depunere a proiectelor este 30 aprilie a.c., ora 14:00 a României.

5. Apelul „Music education and learning” (EAC/S53/2019urmărește susținerea a minimum 8 proiecte  inovatoare de educație și învățare informală sau nonformală în domeniul muzicii, implicând fie instituții de învățământ, fie alți actori reprezentanți din educație care cooperează cu organizații și profesioniști din sectorul muzicii. Vor fi selectate proiectele care contribuie la promovarea incluziunii sociale, prin facilitarea accesului la educația muzicală pentru copii care nu ar avea altfel această oportunitate. Sunt eligibile persoanele juridice publice sau private, cu sediul legal într-unul dintre statele participante la programul Europa Creativă – Cultura, care activează în domeniile educației și muzicii. Valoarea maximă a unui grant este de 30.000 € (80%). Termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor este 30 aprilie 2020 (ora 14:00 a României).
Detalii suplimentare și documentația apelului sunt disponibile
aici.