Studiul „Music Moves Europe – A European music export strategy”

13 martie 2020

Studiul a fost publicat la finalui anului 2019 și definește contextul, sfera de aplicare și propune un set de măsuri pentru o strategie europeană de export muzical. Acest raport face bilanțul principalelor obstacoleși oportunități ale muzicii europene și descrie punctele forte și provocările strategiilor în domeniul exportului de muzică.

Analiza se concentrează în special pe patru teritorii cheie: Statele Unite, Canada, Africa de Sud și China. Pornind de la acest exercițiu, este descrisă o strategie europeană în domeniul exportului de muzică, printr-un set de obiective, grupuri țintă și măsuri, inclusiv scheme de finanțare inovatoare și politici, care reflectă necesitatea includerii actorilor importanți din sectorul muzical și a factorilor de decizie atât de la nivel național, cât și european.

Studiul a fost realizat pentru Comisia Europeană de un consorțiu de parteneri format din le bureau export, Music Austria, KEA European Affairs și Factory 92.

Documentul este disponibil aici.