Comisia Europeană lansează programul „Patrimoniul cultural în acțiune”

13 martie 2020

„Cultural Heritage in Action” este un program de învățare reciprocă destinat factorilor de decizie locali și regionali care pot face schimb de cunoștințe cu privire la patrimoniul cultural. Guvernanța participativă, reutilizarea adaptivă și calitatea intervențiilor sunt temele sale centrale.

Programul va permite orașelor și regiunilor să își consolideze politicile și inițiativele în domeniul patrimoniului cultural și să dezvolte soluții inovatoare pentru conservare.

În cadrul acestei inițiative va fi realizat un catalog cu 30 de  bune practici din orașe, regiuni, zone urbane și rurale din întreaga Uniune Europeană și se vor organiza 12 vizite de învățare reciprocă.

Pentru identificarea celor 30 de exemple, consorțiul responsabil de implementarea acestui program a lansat un apel, care este deschis până la 27 aprilie a.c. 
(ora 18:00 a României).

În luna iunie va fi lansat apelul de participare la vizitele de învățare reciprocă. Acesta va fi deschis pentru reprezentanții autorităților locale și regionale și alți  actori-cheie din patrimoniul cultural.

Informații suplimentare sunt disponibile
aici