Informare EACEA în contextul pandemiei de coronavirus

16 martie 2020

Actualizare 31 martie 2020

Nouă informare EACEA în contextul pandemiei de coronavirus


În 25 martie a.c., Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a publicat pe pagina sa de Internet
o nouă informare referitoare la implicațiile situației generate de actuala pandemie asupra proiectelor finanțate prin Programul Europa Creativă.

Potrivit acesteia, dacă sunteți lider într-un proiect afectat de răspândirea COVID-19, trebuie să informați EACEA prin e-mail către ofițerul dv. de proiect sau căsuța poștală generală a liniei de finanțare, descriind în detaliu problema și impactul acesteia asupra implementării activităților.

Vor fi aplicate următoarele măsuri de flexibilitate:

1) Măsuri privind eligibilitatea costurilor acțiunilor în desfășurare
În cazul persoanelor care ar trebui să participe la mobilități, întâlniri sau evenimente și sunt împiedicate să facă acest lucru (de exemplu, deoarece recent au intrat în contact cu persoane afectate de virus sau s-au deplasat într-o zonă considerată a fi cu risc ridicat), EACEA poate considera eligibile cheltuielile cu transportul sau cazarea care nu au putut fi anulate și nu sunt rambursate din alte surse, cu condiția ca beneficiarii să depună documente justificative relevante în acest sens (în special cele care atestă că au solicitat rambursarea și că aceasta a fost refuzată). De asemenea, costurile trebuie să îndeplinească condițiile generale de eligibilitate stabilite în contractele de finanțare.

2) Măsuri care se iau în situația în care COVID-19 împiedică punerea în aplicare a proiectelor
În cazul în care executarea contractelor este împiedicată de COVID-19 (de exemplu, din cauza indisponibilității personalului-cheie, a imposibilității de a efectua activități într-o zonă afectată de virus sau a oricărui alt caz care ar putea fi considerat forță majoră), EACEA poate accepta întârzierea activităților sau înlocuirea lor. Astfel de schimbări vor putea fi efectuate doar în urma unei solicitări justificate de modificare a contractului, inclusiv prin extinderea perioadei de implementare.

Beneficiarii trebuie să păstreze documentele și dovezile relevante legate de aceste cazuri pentru situațiile în care va fi necesar să justifice ulterior orice fel de decizie pe care au luat-o și care a afectat implementarea proiectului, cu precădere din punct de vedere financiar.

În funcție de evoluția situației, EACEA va reveni cu actualizări ale acestei informări. 

 Știre inițială:


Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a publicat pe pagina sa de Internet o
informare referitoare la impactul măsurilor de prevenire a noului tip de coronavirus asupra proiectelor finanțate prin Europa Creativă.

Dacă sunteți lider de proiect sau partener într-un astfel de proiect, vă recomandăm să citiți informarea și, dacă este necesar, să contactați ofițerul de proiect desemnat din cadrul Agenției pentru detalii suplimentare.  

De asemenea, înainte de a lua legătura cu persoana de contact din partea EACEA, vă sfătuim să parcurgeți cu atenție prevederile din contractul de finanțare al proiectului referitoare la forța majoră.


Sursa foto: 
Comisia Europeană