Apel deschis pentru realizarea unui cadru de colectare a datelor statistice privind activitatea sectoarelor culturale și creative ale UE

10 iulie 2020

 

Comisia Europeană a lansat apelul EAC/S14/2019 Pilot Project: Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU cu termen-limită de depunere în 14 septembrie 2020.

Obiectivul principal al acestuia este crearea unui cadru statistic în vederea măsurării activității sectoarelor culturale și creative (SCC) la nivelul Uniunii Europene, în completarea datelor și clasificărilor generate de Eurostat. Acest cadru de lucru va permite realizarea de analize statistice regulate cu privire la potențialul economic, cultural și social al SCC.

Acest obiectiv va trebui atins prin:

1. analiza surselor de date existente la nivel internațional, național și sectorial;

2. propunerea unor direcții de cercetare care permit identificarea unor modalități de a completa informația care lipsește din sursele de date identificate.

Cadrul statistic trebuie să includă un ghid metodologic detaliat care să descrie procesele de colectare a datelor. De asemenea, trebuie să permită extragerea imediată a datelor relevante per industrie, per an calendaristic și per stat membru.  

Bugetul total al apelului este de 350.000 de Euro. Va fi selectat un singur proiect, rata cofinanțării UE fiind de 90%.

Pot aplica persoane juridice publice sau private din statele membre UE, cu o experiență de minimum 5 ani în domeniul analizei statistice și sau/ modelării economice, dintre care minimum 2 ani în zona sectoarelor culturale și creative, sau consorții în cadrul cărora există cel puțin un membru cu expertiză de cel puțin 5 ani în statistica și/ sau culegerea și prelucrarea de date economice despre SCC.

Detalii și documentele apelului, aici.