Apel special Erasmus+: Parteneriate pentru creativitate

07 septembrie 2020

Ca răspuns la provocările generate de pandemia de coronavirus în domeniile educație, formare, tineret și cultură, Comisia Europeană a lansat 2 noi apeluri în cadrul programului Erasmus+: Parteneriate pentru pregătirea digitală în educație (în domeniul educației școlare, al educației și formării profesionale și al învățământului superior) și Parteneriate pentru creativitate (în domeniul tineretului, al educației școlare și al educației adulților).

Cel de-al doilea apel, Parteneriate pentru creativitate, se adresează și operatorilor din sectoarele culturale și creative, care sunt încurajați să lucreze împreună cu organizații din domeniile educației formale, informale și nonformale, cu scopul de a îmbunătăți dezvoltarea aptitudinilor și a competențelor care consolidează creativitatea, precum și de a stimula calitatea, inovarea și recunoașterea activităților pentru tineret care sprijină potențialul creativ al acestora, contribuind astfel la redresarea rezilienței sectoarelor culturale și creative.

Exemple de activități care se pot realiza în cadrul acestor proiecte, potrivit ghidului de finanțare Erasmus+:

  • activități legate de consolidarea tuturor aspectelor referitoare la creativitate în cadrul educației nonformale și formale, prin îmbunătățirea dezvoltării aptitudinilor și competențelor;
  • măsuri pentru accelerarea transformării digitale și a utilizării mijloacelor digitale în vederea adaptării la modul în care produsele creative, bunurile și evenimentele culturale sunt create, gestionate, diseminate, accesate și consumate;
  • activități de promovare a cetățeniei active și a incluziunii sociale prin arte, în special în rândul tinerilor;
  • activități de susținere a talentelor și de încurajare a antreprenoriatului (antreprenoriat social) în domeniile culturale și creative;
  • instrumente și resurse de învățare, materiale, cursuri și module de formare pentru a încuraja creativitatea, cultura și multiculturalismul;
  • inițiative artistice și culturale cu o dimensiune educațională sau cu scopul de a sensibiliza cu privire la problemele societale și la temele europene (piese de teatru, expoziții, spectacole de muzică, forumuri de discuții etc.);
  • activități pentru a crea sau a consolida rețele și noi modele de colaborare (în special, prin mijloace virtuale) care să stimuleze schimburile interculturale și dezvoltarea mentalităților creative în rândul cetățenilor, în special al tinerilor;
  • activități de mobilitate transnațională care promovează oportunități de învățare în spații creative și în situri de patrimoniu cultural, inclusiv stagii creative pentru artiști și creatori din domeniile educației nonformale/formale și activităților pentru tineret.

Bugetul alocat acestui apel este de 100 de milioane €. Un proiect poate dura maximum 24 de luni și poate solicita un grant UE de cel mult 300.000 €.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 29 octombrie 2020 (ora 13:00 a României).

Apelul este gestionat de agențiile naționale Erasmus+ din fiecare țară participantă la program. În România, vă puteți adresa ANPCDEFP (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale) pentru întrebări despre procesul de depunere a proiectelor în cadrul acestui apel.

Detalii despre apelul Parteneriate pentru creativitate puteți citi în ghidul actualizat al programului Erasmus+. Documentele de candidatură sunt disponibile aici.