Apelul „Arta și digitalul: stimularea creativității în industria, regiunile și societatea europene”

21 septembrie 2020

Apelul lansat de Comisia Europeană este deschis până în 30 octombrie a.c. și va finanța un singur proiect cu maximum 1,8 milioane de euro.

Obiectivele apelului sunt, pe de o parte, susținerea networking-ului între actorii publici și privați pentru promovarea colaborărilor între artă și tehnologie și realizarea unui cadru adecvat de politici publice, iar, pe de alta, sprijinirea experimentării artistice, de exemplu prin finanțarea rezidențelor sau a activităților la intersecția dintre arte, științe, tehnologii digitale și dezvoltare regională.  

Propunerile ar trebui să se bazeze pe inițiativele și proiectele-pilot
STARTS deja existente, dar să crească considerabil aria de acoperire a acestora, în special prin includerea unor parteneri din statele membre ale UE care nu sunt încă activ implicate în STARTS.

Operatorul sau consorțiul de parteneri selectat poate oferi granturi pentru artiști în proiect, de până la 70% din costurile directe eligibile.

Detalii suplimentare și documentele apelului sunt disponibile 
aici