Legături utile și documente

Prin Cadrul strategic - O agendă europeană pentru cultură Comisia Europeană abordează o serie de provocări comune ale statelor membre privind sectorul cultural precum trecerea la paradigma digitală, schimbarea modelelor de guvernanță culturală și nevoia de a sprijini potențialul de inovare al sectoarelor culturale și creative. Comunicarea Comisiei privind o agendă europeană pentru cultură într-o lume în proces de globalizare prezintă obiectivele UE în materie de cultură și politică externă, care se recomandă a fi urmărite în cadrul proiectelor de cooperare Europa Creativă în cazul în care acestea implică parteneri din afara Uniunii Europene. 

Regulamentul
Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului Europa Creativă explică cum sunt privite sectoarele culturale și creative și de ce sunt importante la nivel european, impactul și avantajele trecerii la era digitală, ne lămurește care sunt obiectivele și structura programului, care sunt țările participante și ce tipuri de organizații și activități pot fi finanțate prin diferitele componente specifice.

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură administrează la nivel european programele Europa CreativăErasmus+ și Europa pentru Cetățeni. Evenimentele de instruire pentru accesarea finanțărilor oferite de Europa Creativă la nivel european sunt publicate aici.

Directoratul General pentru Educație și Cultură, DG EAC, din cadrul Comisiei Europene este responsabil de dezvoltarea politicilor europene pentru educație, cultură și audiovizual, tineret, multilingvism și sport și explică viziunea de termen lung a Uniunii Europene pentru aceste sectoare. Directoratul publică regulat știri despre evenimente, oportunități instruire, de consultare și apeluri adresate specialiștilor.

Platforma de diseminare a programului își propune să fie un instrument util de promovare a proiectelor culturale finanțate la nivel european și un sursă de informații, de inspirație și de colaborare pentru organizațiile interesate.