Studii și cercetări

Reshaping the crowd’s engagement in culture, Isabelle De Voldere, Kleitia Zeqo, IDEA Consult, 2017. Studiul are scopul de a cerceta în ce măsură crowdfundingul este utilizat în sectoarele culturale și creative la nivel european, fiind bazat pe informații despre aproximativ 75000 de campanii derulate din 2013 până în prezent. Acesta arată cum campaniile de crowdfunding în SCC contribuie cel mai adesea la atingerea altor scopuri, dincolo de cel al atragerii de resurse financiare, servind la dezvoltarea publicului, implicarea comunității, promovare, sondarea pieței sau dezvoltarea unor abilități.

Raportul
Promovarea accesului la cultură prin mijloace digitale: politici și strategii pentru dezvoltarea publicului (iunie 2017)realizat de experți naționali desemnați de statele membre UE, care au lucrat prin metoda deschisă de coordonare în cadrul Planului de lucru al Consiliului UE în domeniul culturii 2015-2018.

Study on Audience Development - How to place audiences at the centre of cultural organisations, Alessandro Bollo, Cristina Da Milano, Alessandra Gariboldi, Chris Torch în colaborare cu Luisella Carnelli, Goran Lars Karlsson, Carla Schiavone, Natalie Georgadze, Comisia Europeană - Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură, ianuarie 2017

Raportul
Cum pot cultura și artele să promoveze dialogul intercultural în contextul crizei migratorii și a refugiaților? (mai 2017), realizat de un grup de experți naționali desemnați de statele membre UE, care au lucrat prin metoda deschisă de coordonare în cadrul Planului de lucru al Consiliului UE în domeniul culturii 2015-2018.

CREATIVE  BUSINESS MODELS: Insights  into  the Business  Models  of    Cultural  Centers  in Trans  Europe  Halles
, Giovanni Schiuma, Paul Bogen, Antonio Lerro, TEH, 2015

Raport de bune practici „Către ecosisteme financiare mai eficiente: instrumente inovatoare pentru facilitarea accesului la finanțare pentru sectoarele culturale și creative (SCC)”, raport elaborat de către Grupul de lucru pentru metoda deschisă de coordonare (MDC) al statelor membre UE, asupra accesului la finanţare pentru sectoarele culturale şi creative, noiembrie 2015

To sell or not to sell? An introduction to business models (innovation) for arts and cultural organizations
, José Rodriguez, IETM, martie 2016

Responding to the crisis with culture: Towards new governance & business mod els for the cultural sector, raport al dezbaterii ENCATC privind politicile publice organizată în 5 iulie 2013 la Bruxelles

New Business Models in the Cultural and Creative SectorsDr.Cornelia Dümcke, membru EENC, iunie 2015 - studiul  identifică principalele tipuri de noi modele de afaceri din sectoarele culturale și creative, modele care au o abordare cu adevărat inovatoare, specifică acestor sectoare

Promoting Access to Culture via Digital Means, Niels Righolt, EENC, martie 2015 - lucrarea prezintă pe scurt impactul celor mai noi progrese tehnologice și digitale asupra sectorului cultural, în special asupra instituțiilor culturale. Este analizat modul în care comunicarea prin canale clasice și unidirecționale a fost înlocuită de instrumente interactive, platforme și mesaje direcționate către grupuri țintă, dar și efectele pe care acest nou mediu de comunicare le are în ceea ce privește relația cu publicul, participarea și implicarea în cultură, procesul de co-creație etc.

Audience building and the future Creative Europe Programme, EENC, 2012 - un scurt raport privind dezvoltarea publicului, tendințe și recomandări. Studiul se bazează pe analiza a 28 de cazuri din 12 state membre

European Audiences: 2020 and beyond, Comisia Europeană, 2012 - o broșură cu prezentări de bune practici de dezvoltare a publicului în proiectele finanțate prin programele comunitare

Use of Structural Funds for Cultural Projects, KEA European Affairs, 2012 un studiu privind utilizarea fondurilor structurale pentru proiecte culturale

Creating, innovating, disrupting through A&B organisations, KEA European Affairs, 2014 – o cercetare privind interacțiunea dintre arte și sectorul de afaceri realizată în cadrul proiectului „Connecting Arts & Business, the European value of Arts & Business” finanțat de Comisia Europeană

Good Practice Report on the Cultural and Creative Sectors’ Export  and Internationalization Support Strategies, OMC Working Group of EU Member States’ experts on Cultural and Creative Sectors, 2014 – raport despre bunele practici privind exportul și internaționalizarea strategiilor de sprijin pentru sectoarele culturale și creative

Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities, 2014 – un raport care cartează politicile, programele și activitățile UE referitoare la patrimoniul cultural și care urmărește dezvoltarea unei abordări strategice în privința conservării și promovării patrimoniului

The role of public arts and cultural institutions in the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue, 2014 – 25 de experți din țările UE au analizat exemple de politici și de practici ale instituțiilor publice care încearcă să se adreseze unui public cât mai divers. Studiul abordează provocările cheie și analizează factorii de succes.

Creating growth – Measuring cultural and creative markets in the EU, decembrie 2014 - studiul rezumă și dezvoltă informația disponibilă despre economia culturală și creativă la nivelurile naționale și european. Aceste analize comparative și calitative sunt utile pentru o mai bună înțelegere a rolului sectoarelor culturale și creative în economia Europei.  De asemenea, sunt identificați și prezentați factorii cheie care vor afecta evoluția globală a acestor sectoare și a actorilor lor, precum și modalitățile în care activitățile culturale și creative pot sprijini creșterea, ocuparea tinerilor, inovarea, întărind poziția Europei la nivel global.

Cultura (2007-2013). România în proiecte europene finanţate, Punctul de Contact Cultural al României, 2013 - materialul face un scurt bilanţ cantitativ al rezultatelor, cu accent pe informaţii despre numărul şi tipul proiectelor la care participă operatorii, rata de succes a depunerilor, ariile culturale în care s-au înscris proiectele, distribuţia geografică a beneficiarilor români implicaţi, preferinţele de cooperare cu parteneri din anumite ţări, valoarea granturilor, precum şi cu unele referiri la contextul rezultatelor de la nivel european şi, pe alocuri, la cadrul anterior de finanţare, Programul Cultura 2000.