Alte finanțări

Programul COSME este programul Uniunii Europene pentru Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) în perioada 2014-2020, având un buget total de 2,3 miliarde de euro. Acesta se adresează în special IMM-urilor, antreprenorilor și autorităților publice responsabile cu politicile și reformele în domeniul competitivității și inovării. Domeniile de intervenție vizează sprijinul IMM-urilor prin facilitatea accesului la finanțare, internaționalizare și acces la piețe, crearea unui mediu favorabil competitivității și promovarea culturii antreprenoriale.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro, este conceput cu scopul de a sprijini utilizarea talentului uman și a capitalului social al Europei. În acest sens, programul sprijină formarea profesională continuă finanțând învățarea formală, non-formală și informală în domeniile educației, formării și tineretului. În același cadru, sunt stimulate cooperarea și acțiunile de mobilitate în special în domeniile învățământului superior și tineretului.
Pentru detalii despre program puteți contacta
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, responsabilă cu gestionarea programului în România.

Orizont 2020 este programul Uniunii Europene dedicat cercetării și inovării, având un buget de 80 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. Principalii actori eligibili sunt universitățile, organizațiile care se ocupă de cercetare și întreprinderile care dezvoltă servicii și produse noi, cu caracter inovator, stimulând astfel economia cunoașterii, promovând descoperirile științifice europene și crescând competitivitatea pieței UE în raport cu cea mondială.
În cadrul priorității „Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies”, apelul „Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities” explorează diversitatea culturală europeană și oportunitățile create de aceasta. Această componentă îți propune să contribuie la dezvoltarea unei societăți cu un grad mai mare de creativitate, inovație și durabilitate. De asemenea, este stimulat potențialul utilizării tehnologiilor digitale în vederea modelării, analizei, înțelegerii și prezervării patrimoniului cultural, permițând astfel interpretări mai diverse, experiențe îmbogățite ale consumatorului, precum și reutilizarea creativă.

Programul „Literatura letonă în lume” gestionat de Centrul Leton pentru Literatură își propune să stimuleze interesul editorilor străini pentru traducerea și publicarea operelor din literatura letonă prin intermediul concursului de proiecte „Sprijin pentru editorii străini care publică literatură letonă”.

Programului Transnațional Dunărea 2014-2020
Adoptat de Comisia Europeană la 20 august 2015, este unul dintre continuatorii Programului de cooperare transnațională Sud Estul Europei (2007-2013) și are patru axe tematice prioritare, plus asistența tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale programului. Acestea sunt:
Axa prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării
Axa prioritară 2: Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării
Axa prioritară 3 Conectivitate și responsabilitate energetică în Regiunea Dunării
Axa prioritară 4: Guvernanța în Regiunea Dunării.

Informații privind programele de finanțare naționale și europene sunt disponibile în secțiunea „FINANȚARE” a site-ului Ministerului Culturii.