Laborator pentru inovare creativă Apel închis Innovation Lab (CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termen limită: 25.04.2024, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului)

Laborator de inovare

Laboratorul pentru inovare creativă sprijină actorii din diferite sectoare culturale și creative, inclusiv sectorul audiovizual, să conceapă și să testeze soluții inovatoare pentru provocări-cheie, cu un potențial impact pozitiv pe termen lung asupra mai multor sectoare culturale și creative. 

Linia de finanțare își propune să:

  • încurajeze noi forme de creație la intersecția dintre diferite sectoare culturale și creative, de exemplu prin abordări experimentale și utilizarea tehnologiilor inovative;
  • promoveze abordările și instrumentele transsectoriale inovative care includ, în măsura în care este posibil, dimensiuni sociale și multilingve pentru a facilita distribuția, promovarea, monetizarea culturii și a creativității, inclusiv a patrimoniului cultural, precum și accesul la acestea.

Este sprijinită crearea, dezvoltarea și/sau distribuirea de instrumente, modele sau soluții inovatoare aplicabile în sectorul audiovizual și în alte sectoare culturale și creative. Activitățile vizează sprijinirea competitivității, a procesului de ecologizare, a cooperării, a circulației, a vizibilității, a disponibilității, a diversității și/sau a publicului din toate sectoarele. Componenta este deschisă entităților publice sau private din ţările participante la program. Persoanele fizice nu sunt eligibile.

Proiectele pot fi depuse atât de aplicanți individuali, cât și de consorții formate din cel puțin doi aplicanți. 

Durata maximă de desfășurare a proiectelor este de 24 de luni. 

Termen limită: 25.04.2024, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului).

Informații complete sunt disponibile aici.