Media literacy Apel închis

Termen limită: 30.03.2023, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului)

Media literacy

Promovează educația în domeniul mass-media, permițându-le cetățenilor să utilizeze și să dezvolte o înțelegere critică a domeniului și limitând impactul dezinformarii.  Sunt sprijinite proiectele de colaborare cu obiective clar definite, care abordează cel puțin două dintre următoarele domenii de activitate:

  • promovarea bunelor practici ale unor proiecte inovative de educație în domeniul mass-media, care iau în considerare un ecosistem media în schimbare, în special prin depășirea granițelor culturale, naționale sau lingvistice și prin consolidarea colaborării între diferite regiuni ale Europei;
  • dezvoltarea de seturi de instrumente online inovative și interactive pentru a furniza soluții la provocările actuale și viitoare în mediul online, inclusiv în ceea ce privește dezinformarea;
  • crearea de materiale și seturi de instrumente pentru a le permite cetățenilor să dezvolte o abordare critică față de mass-media și să recunoască și reacționeze corespunzător la fenomenul dezinformării;
  • dezvoltarea practicilor de alfabetizare mediatică adaptate domeniului, utilizând inclusiv tehnici bazate pe inteligența artificială.

Componenta este deschisă organizațiilor publice sau private din ţările participante la program. Persoanele fizice nu sunt eligibile.

Proiectele pot fi depuse de consorții formate din minimum 3 organizații din cel puțin 3 țări eligibile diferite.

Durata maximă de desfășurare a proiectelor este de 24 de luni. 

Termen limită: 30.03.2023, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului)

Informații complete sunt disponibile aici.