Parteneriate în domeniul jurnalismului Apel închis NEWS-Journalism partnerships (CREA-CROSS-2022-JOURPART)

Termen limită: 27.04.2023, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului)

Parteneriate în domeniul jurnalismului

Încurajează cooperarea între organizațiile profesionale din domeniul jurnalismului de știri pentru a îmbunătăți viabilitatea și competitivitatea mass-media, concentrându-se pe următoarele două direcții:

"Parteneriate în domeniul jurnalismului - Colaborări"

Sprijină mass-media de știri să devină mai sustenabilă și rezilientă, contribuind astfel la oferirea de informații credibile și la dezvoltarea competențelor profesioniștilor din acest sector.

Sunt încurajate activitățile transsectoriale care abordează provocările structurale și tehnologice cu care se confruntă sectorul media și, totodată, cele care încurajează cooperarea, competențele digitale, jurnalismul transfrontalier și/sau colaborativ.

Proiectele pot fi depuse de consorții formate din minimum 3 organizații din cel puțin 3 țări eligibile diferite.

"Parteneriate în domeniul jurnalismului - Pluralism"

Este sprijinită crearea unor scheme de ajutor pentru organizațiile de știri și pentru jurnalismul independent, precum și adoptarea de măsuri privind consolidarea capacitățiii acestora.

Se adresează organizațiilor active în sectoare relevante pentru conceptele de democrație și participare civică, precum mass-media locală și regională, jurnalismul independent și de investigații, dar și alte organizații care oferă informații de interes public.

Proiectele pot fi depuse atât de aplicanți individuali, cât și de consorții formate din cel puțin două organizații. 

Componenta este deschisă organizațiilor publice sau private din ţările participante la program. Persoanele fizice nu sunt eligibile.

Durata maximă de desfășurare a proiectelor este de 24 de luni. 
Termen limită: 27.04.2023, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului)

Informații complete sunt disponibile aici.